Taha Akyol

Tarihin dersleri açısından Enver Paşa

6 Ağustos 2018
ENVER Paşa yakın tarihimizde belirleyici rol oynamış son derece önemli bir tarihi şahsiyettir.

Tarihe bakarken zihin hastalığımız olan yüceltme ve şeytanlaştırma hastalıklarına kapılmadan Enver Paşa’yı da “anlamak” için okumalıyız.

4 Ağustos 1922’de Türkistan’da Bolşevik Ruslarla savaşırken şehit düşen Enver Paşa’nın 96. ölüm yıldönümü vesilesiyle Hürriyet’te İlber Ortaylı bu açıdan değerli bir yazı yazdı.

Ben merhum Enver Paşa’nın tarihimizdeki belirleyici iki rolüne bakmak istiyorum; askeri reform ve Cihan Harbi.

 

REFORMİST OSMANLI MİLLİYETÇİSİ

Enver Paşa en iyi eğitimli genç Osmanlı subaylarından biriydi. Farsça, Rusça, Fransızca ve Almanca bilirdi. 1909 yılında daha 28 yaşında askeri ataşe olarak Berlin’e atanmıştı.

Almanya’nın sanayi ve askerlik alanlarında nasıl güçlendiğini hayranlıkla, Osmanlı’nın ise çökmekte olduğunu derin ıstırapla görüyordu.

İkinci Balkan Harbi’nde Edirne’nin kurtarılmasında büyük rol oynadı, şöhreti ve karizması güçlendi. İttihat ve Terakki iktidarında, bütün devlet geleneği ihlal edilerek hızla yükseldi. 18 Aralık 1913’te albay, üç gün sonra 21 Aralık’ta general, 26 Aralık’ta genelkurmay başkanı, Avrupa’da savaş çıkınca 21 Temmuz 1914’te de başkumandan vekili yani fiilen başkumandan oldu, 33 yaşındaydı.

Yazının Devamını Oku

Amerika ile ‘yapıcı görüşme’

4 Ağustos 2018
DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Pompeo, Singapur’daki ASEAN toplantısında beklenen görüşmeyi yaptılar.

Çavuşoğlu “Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Pompeo “Yaptırımlar, rahip Brunson’ın ülkeye dönüşü konusunda ne kadar ciddi olduğumuzun bir göstergesi” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de “Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler” diye açıklama yaptı.

Belli ki iki Dışişleri Bakanı da hamaset tuzağına düşmeden akılcı çözüm arayışı içinde. Bu iyi bir gelişme.

Zaten diplomasi tarihi gösteriyor ki, savaş gibi öfkelerin en kabarık olduğu dönemlerde bile dışişleri bakanları hamasetten sakınırlar, diplomasi yaparlar.

OLUMSUZ GÖRÜNTÜLER

Rahip Brunson konusunda nasıl bir yol izleneceğini zamanla göreceğiz; şimdiden bir şey diyemem. Hukuken akla gelen, Almanya’nın ısrarlı talepleri sonucunda gazeteci Deniz Yücel’in 16 Şubat’ta mahkeme kararıyla tahliye edilmesidir.

Başbakan Binali Yıldırım, Merkel’le görüşmek üzere Berlin’e giderken hem uçakta bunun işaretini vermiş, hem Merkel’le görüştükten sonra gazetecilerin sorularını şöyle yanıtlamıştı:

Yazının Devamını Oku

Evanjelik Amerika

3 Ağustos 2018
DONALD Trump çağımızı zehirleyen otoriter popülist hareketlerin tipik bir temsilcisidir.

Dini ve milli duyguları kaşıyarak hukuk ve demokrasi değerlerinin altının oyulması ve güç tutkusu, bu hareketlerin ortak özelliğidir.

Popülizmin bu özellikleri hakkında çok sayıda akademik yayın var. Jan-Werner Müller’in Türkçesi de yayınlanan “Popülizm Nedir?” adlı kitabına bakabilirsiniz. (İletişim Yayınları)

Trump’ın Aralık 2017’de açıkladığı “Milli Güvenlik Belgesi”nin 55 sayfa olması onun zihniyetini gösteren bir belgedir. Obama’nın 2015 Milli Güvenlik Belgesi ise 22 sayfaydı.

Trump’ı tanımada diğer bir gösterge onun “Amerika’yı yeniden büyük yapalım” sloganıdır. Diğer bir gösterge şüphesiz Trump’ın “narsist ve megaloman” kişiliğidir. (Gneg Sargint, NYT, 14.12.2017)

Fakat bir de “evanjelizm” özelliği var.

 

EVANJELİZM NEDİR?

Evanjelizm, kökten dinci Protestanlık inancıdır. İsa’nın gökten inerek dünyaya egemen olması için İsrail’in

Yazının Devamını Oku

Eğitim tıkandı yeni metot lazım

2 Ağustos 2018
DÜŞÜNCE tarihimizin büyük beyinlerinden Namık Kemal 17 Ekim 1872 tarihli İbret gazetesindeki yazısında eğitime içişlerinin sekizde biri kadar para ayrılmasından yakınıyor, “maarife, zabtiye nezaretinin ancak sekizde biri kadar” ödenek verilmesini eleştiriyordu.

İktisat tarihçisi Tevfik Güran, modernleşme döneminde Osmanlı bütçelerinde eğitim payının ancak binde 5 civarında olduğunu, İttihatçılar zamanında üstelik savaş yıllarında yüzde 2.6’ya çıkarıldığını yazıyor.

Kapitülasyonlar ve Düyunu Umumiye borçları daha fazla ödeneğe imkân vermiyordu.

Cumhuriyet döneminde bu oran çok yükseldi. Naci Ağbal, 2018 bütçesinde Milli Eğitim’e yüzde 22 pay ayrıldığını açıklamıştı.

Elbette eğitim her iktidar döneminde gelişti fakat dünya daha hızlı gelişiyor.

 

SEKSEN YILDA

Dünkü yazımda 2008’den itibaren eğitimde kalite kaybı yaşadığımızı yazmıştım. Prof. Celal Şengör uzun bir mesaj gönderdi. Ailelerin ve toplumsal ortamın çocuklarda bilimsel merak yaratmadığını anlatıyor, şöyle diyor:

“Öğrenci üniversite tahsiline bir iş bulma aracı olarak bakıyor. Okuduğu şeyleri öğrenmekten ziyade not alıp diplomayı kapmak onu ilgilendiriyor.”

Yazının Devamını Oku

Eğitim niye başarısız?

1 Ağustos 2018
HER sınav sonunda bir başarısızlık tablosu ortaya çıkıyor. İster üniversiteye girmek için yapılan YKS sınavları, ister liselere girmek için yapılan LGS, ister PISA olsun başarısız kalıyoruz.

Daha kötüsü, yerimizde saymıyoruz, hızla gelişen dünyadaki yerimiz adım adım gerilere düşüyor.

Bu gidişle Türkiye’nin “orta gelir tuzağı”nı aşarak öngörülebilir bir gelecekte gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması imkânsız.

 

SINAVLAR GÖSTERİYOR Kİ

Önce eğitim uzmanı arkadaşımız Nuran Çakmakçı’dan aldığım sınav sonuçlarına bakalım: Türkçe testlerinde 40 soruda doğru cevap ortalaması bu sene 16’dan ibaret. (Rakamların küsuratını atıyorum.)

Daha çok soruya veya daha az soruya doğru cevap verenler var, ortalamaları böyle.

2017 yılında 19’muş, bu sene 16’ya inmiş.

Yine 40 soruda doğru cevap ortalaması sosyal bilimlerde 6’ya inmiş. Temel matematik sorularında ise 6.6’ya düşmüş.

Yazının Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi ne yapabilir?

31 Temmuz 2018
TÜRKİYE hem dış politikada hem ekonomide ülkedeki hukuk eksikliğinden kaynaklanan birtakım sorunlarla karşı karşıya.

Bunun göstergeleri dövizdeki yüksek ateş ve yatırım ortamıyla ilgili olumsuz değerlendirmelerdir.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı haklı olarak ilan edilen OHAL’in kaldırılması bu sorunları değil çözmeye, hatta bir iyimserlik yaratmaya bile yetmedi.

Türkiye’ye hasmane duygularla bakanlar bu tabloyu sömürüyor ama bu sorunların çözüm yoluna girdiğini göstermek de öncelikle Türkiye’nin görevidir.

2000-2010 arasında Türkiye’nin yükselen hukuk, demokrasi ve yatırım grafiği bunun tekrar mümkün olacağının kanıtıdır; aynı reform ve demokrasi kulvarına tekrar girerek tabii.

ÖRNEK KARARLAR

Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne büyük görev düşüyor. Çünkü evvela, 2017 anayasa değişikliği adli ve idari yargıyı HSK yoluyla derinden etkilediği halde, Anayasa Mahkemesi’nin kadrosu değişmedi.

İkincisi, AYM, bütün kararlarında AİHM çizgisini izlemekle yükümlü bir yüksek kuruldur; AYM ülkemizde evrensel hukukun teminatı olmak durumundadır.

FETÖ yargısının yarattığı adli kilitlenmeyi ve kamuoyundaki yüksek gerilimi Anayasa Mahkemesi Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve İlker Başbuğ kararlarıyla çözmüştü.

Yazının Devamını Oku

Lozan 95 yaşında

24 Temmuz 2018
BAĞIMSIZ Türkiye’yi kuran Lozan Antlaşması bugün 95 yaşında. Bağımsız Türkiye vurgusu yapmamın sebebi, kapitülasyonların kaldırılmış, Musul dışında Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Tanzimat’tan itibaren bütün hükümetlerimizin kaldırmaya çalıştığı kapitülasyonlar Milli Mücadele zaferi üzerine Lozan’da kaldırıldı; Türkiye ekonomisini ve hukukunu bağımsızca düzenleyebilen bir ülke oldu.

Montrö Sözleşmesi ve Hatay’ın anavatana ilhakı ile Lozan Antlaşması tamamlandı.

SEVR’İN BAŞMİMARI

Lozan hakkında birçok ciddi bilimsel araştırma yayımlandı fakat başta İngiltere olmak üzere diğer devletlerle ilgili yönleri yeterince bilinmediği için bir çok efsane de uyduruluyor. Lozan’ın ve Cumhuriyet’in bir “İngiliz projesi” olduğunu söyleyenler bile çıkıyor!

Halbuki İngiliz parlamentosundaki Lozan müzakereleri incelendiğinde hiç de Lozan’a İngiliz zaferi olarak bakmadıkları görülür.

Hatta yüz yıldır Türkiye’ye düşmanlık yapagelmiş olan İngiliz Liberalleri Lozan’ı “İngiliz diplomasisinin hezimeti” olarak nitelediler.

Birinci Dünya Savaşı sırasındaki İngiltere Başbakanı ve Sevr’in başmimarı olan Lloyd George’un Daily Telegraph gazetesinde yazdığı makale şöyledir:

Yazının Devamını Oku

Enis Berberoğlu neden tutuklu?

23 Temmuz 2018
ENİS Berberoğlu tekrar milletvekili seçildi, tekrar dokunulmazlık kazandı, serbest bırakılıp yemin ederek yasama görevine başlaması gerekmez mi?

Ben bir hukukçu olarak böyle düşünüyordum, böyle yazmıştım. (4 Temmuz)

Fakat Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının Anayasa’ya konulan bir geçici madde ile kaldırıldığını belirterek yeniden milletvekili seçilmekle dokunulmazlık kazanamayacağına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

16. Ceza Dairesi “sempatizanlara örgüt üyesi gibi ceza verilemez” tarzındaki kararlarıyla bu dönemde hukukun yüzünü ağartmış bir Yargıtay dairesidir. Böyle bir karar beklemiyordum doğrusu.

KARAR NE DİYOR?

Şimdi çok sadeleştirerek olaya bakalım.

Hukukta bir  kaide vardır: Bir “özel hüküm”, farklı bir “genel hüküm”le çelişiyorsa özel hüküm uygulanır. Diyelim ki, engelli çocukları miras almada ödüllendiren bir kanun çıktı. Medeni Kanun’un genel miras hükümleri uygulanmaz, engelliler için bu özel kanun uygulanır.

16. Ceza Dairesi’ne göre, belirli suçlarda milletvekillerinin dokunulmazlıklarını toptan kaldıran “geçici 20. madde”, böyle bir özel hükümdür.

Anayasa’nın 83/4. Maddesi, yani tekrar milletvekili seçilen kişinin tekrar dokunulmazlık kazanacağını (ve tahliye edilmesi gerekeceğini) belirten hükmü ise

Yazının Devamını Oku