ÖTV ‘cep’te var pırlantada yok

Bugün köşemizde cep telefonu ve buzdolabında kaldırılmayan Özel Tüketim Vergisi’nin Torba Yasa ile ÖTV kapsamından çıkarıldığını duyuruyoruz.

Haberin Devamı

Öteden beri tartışma konusu olan; pırlanta, elmas, yakut gibi değerli taşlar, Torba Yasa ile ÖTV kapsamından çıkartıldı.
Bu durumda değerli taşların ithalinde uygulanan yüzde 20 ÖTV kaldırıldı. Aynı şekilde, değerli taşların işlenmesi sonucu yine taş olarak tesliminde de ÖTV uygulanmayacak.
Değerli taşlardan mamul ziynet eşyaları ise (değerli taş ve inciden mamul saat kayışları hariç) ÖTV’nin konusuna girmediğinden, ziynet eşyalarında ÖTV yönünden bir değişiklik olmayacak.
Bu arada ilginçtir; değerli saat veya inciden mamul saat kayışları ÖTV kapsamında kaldı. Yani elmas yüzük, küpe, kolye ve bilezik ÖTV’ye tabi değilken, inci dizili bir saat kayışı ÖTV’ye tabi olacak!..


Yüzde 18’e devam


ÖTV’nin, AB uygulamaları paralelinde; cep telefonu, tıraş sabunu, makyaj malzemesi, güneş kremi, buzdolabı, çamaşır makinesi vs. de de kaldırılması gerekirken, bunlarda kaldırılmadı. Bunlardaki yüzde 18’lik KDV’de devam ediyor.

Haberin Devamı

KDV İSTİSNASI VAR MI?


2004 yılından bu yana pırlanta, elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlar, KDV’den istisna idi.
Torba Yasa ile bu konuda yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere pırlanta, elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşların ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, KDV’den istisna olacak.
Vatandaşa ya da yukarıda belirtilenlerin dışındakilere satılan pırlanta, elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlar ise yüzde 18 KDV’ye tabi tutulacak.


İŞVEREN TAKİP EDECEK


İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü olacak. Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak.
Asıl işveren; alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlayacak. Kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurumu tarafından işçinin hesabına aktarılacak. Sözleşmeler 3 yıllık olacak. Taşeron ihalesine Bakanlar Kurulu karar verecek.

Haberin Devamı


AVUKATLIK SINAVI YOK


Torba Yasa ile avukat adaylarına da bir müjde var.
Avukatlık stajına kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav ve benzeri bir rejim öngörülemeyecek.


YÖNETİM SORUMLU


Torba Yasa ile yapılan bir başka düzenlemeye göre de;
Anonim şirketlerde, yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilecek. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı, yönetim kurulu müteselsilen sorumlu olacak.


İHTİLAFLI DOSYALARA AF YOK


Torba Yasa’da yer alması beklenen ve daha önceki af yasalarında yer alan;
- Şu anda vergi incelemesinde olanlar,
- Uzlaşma aşamasındaki vergi ve cezalar,
- Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay aşamasındaki ihtilaflı dosyalar,
Torba Yasa kapsamında yer almıyor. Torba Yasa, daha önceki af yasalarında yer alan “matrah artırımı” da yer almıyor.

Haberin Devamı

YARIN

EMEKLİYE NE GETİRİYOR

Yazarın Tüm Yazıları