Girişimciler için risk yönetimi

*

Hayatın her alanında karşımıza çıksa da riskler özellikle girişimciliğin kaçınılmaz bir parçasıdır. Bir girişimcinin işini büyütmek ve sürdürülebilir olmak için risk yönetimini bilmesi oldukça önemlidir. Risk yönetimi, ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir şekilde tüm ayrıntılarıyla tanımlayıp değerlendirilmesi ve riskleri minimize edecek veya tamamen kaldıracak önlemlerin alınmasıdır. İyi bir pazar araştırması, sağlam bir ekip ve doğru bir finansal bilgiyle riskleri yönetebilirsiniz.

Peki riskleri önceden tahmin etmek ve gerekirse azaltmak için izleyebileceğiniz adımlar neler?

BİLGİ SAHİBİ OLUN
Öncelikle yapılması gereken bilgi sahibi olmaktır. Pek çok insan yeni bir işe başlarken o alan hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabiliyor. Oysa alanınızla ilgili sağlam bir piyasa araştırması yapmış olursanız işinizde ilgili sonradan karşılaşabileceğiniz riskleri kolayca halledebilirsiniz.

Hedef kitleniz kim? Bu kitle ürün veya hizmetiniz için para harcamak ister mi? Ürün veya hizmetiniz için pazarda talep var mı? İlk etapta bu soruların cevabını bulmalısınız. Hedef kitlenizi belirledikten sonra rakip araştırması yapmak çok önemli. Rakipleriniz kimler? Pazarda herhangi bir boşluk var mı? Nasıl bir avantaj elde edebileceğinizi ortaya çıkarın. Ürün veya hizmetinizi iyi araştırın. Başlangıç noktanızı ve hedeflerinizi belirleyin. Ne kadarlık bir iş sermayesi gerektiğini çıkarın.

Bir diğer önemli konu da pazar araştırmaları. Geçmiş ve güncel araştırmaları inceleyin. Bu araştırmalar başarılı olmanız, pazarı anlamanız ve piyasayla ilgili güncel haberleri yakalamanız için oldukça önemli.

FİNANS VE VERİ ANALİTİĞİNE ÖNEM VERİN
Bir girişimci için zorunlu olan şeylerden biri de bilançosunu anlaması ve kararlarını vermek üzere verileri kullanmasıdır. Şirketinizin uzun süre ayakta kalması bunlara bağlı. Nakit akışını bilmek de aynı derece önemlidir; çünkü, girişimi finanse etmek için gerekli olan sermaye hakkında bilgi verir. Nakit akışınızı bilirseniz acil durum planları yapabilir ve ihtiyaç duyulan alanlara sermaye tahsis edebilirsiniz. Veri analizi ise risk yönetiminin vazgeçilmez parçalarından biridir. Güçlü bir Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) olması işinizde riskleri iyi bir şekilde değerlendirebilmenizi sağlar.

İNSAN YÖNETİMİ
Bir şirketin büyümesi sağlam bir ekiple yakından ilişkilidir. Doğru ekiple çalışmak sürdürülebilir başarıyı getirir. Şirket yönetimi bir orkestrayı yönetmeye benzer. Doğru kişileri işe almak için zaman harcamanız gerekir. İyi elemanları seçtikten sonra, kendi alanlarında inisiyatifi onlara bırakmak lazım. Onları motive etmeli, büyümeleri için fırsat vermelisiniz. Yanlışları olsa da buna beraber katlanmak gerekiyor. Böylece herkes kendini geliştiriyor. Zamanla güzel bir takım ruhu oluşuyor.

İlk etapta şirket için vazgeçilmez olan belli başlı kişiler olabilir. İş güvenliği ve ilerlemesi sağlarken, onları tüketilebilir hale getirmeye çalışın. İçlerinden herhangi biri izne çıksa da iş zarar görmemelidir. Mutlaka detaylı bir organizasyon şeması çizin. Bu şemada şirket içindeki önemli tüm pozisyonları not edin. Bu pozisyonlardan herhangi biri ayrılırsa şirketinizin nasıl etkileneceğini ortaya koyun ve acil bir çözümünüzün olup olmadığını belirleyin, yoksa çözüm seçenekleri bulmaya odaklanın.

Unutmayın, risk almak girişimciliğin en önemli unsurudur. Başarılı girişimciler risk alabilen ve risk yönetimini iyi yapabilen kişilerdir.

X