Sanayinin kent merkezinden taşınması zorunluluk

Gelinen noktada bir tercih yapılmasının önemine işaret eden İMO Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalar, “Bursa artık ileri teknoloji hariç sanayiye ihtiyaç duymamalı. Karbon ayak izinin azaltılması çalışmaları dünyanın gündeminde. Bu gerçekler sıralandığında sanayi alanlarının kent merkezlerinden uzaklaştırılması bir zorunluluk” dedi.

Haberin Devamı

Sanayinin kent merkezinden taşınması zorunluluk

Sanayi bölgelerini taşımanın kolay olmadığını vurgulayan Küçükkayalar, her şeyin en başından planlanması gerektiğini belirterek, “Tüm şehir dinamiklerinin üniversiteler, akademik odalar, diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma yürütülmeli. Bursa çok örselendi. Şehrimize yeni yükler getirmeden ilave yüklerden arındırmalıyız” diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalar, şehirler arası gelişmişlik farkının çok olmasının, kamu-özel sektör yatırımlarının yurt sathına yayılması yerine, dar bir alana yığılmasına bağladı. Küçükkayalar, bu durumun ekonomi kaynaklı göçün nedeni olacağını kaydetti. Genelde Marmara Bölgesi, özelde ise Bursa’nın ülkemizde yatırımların yığıldığı ve iş amaçlı göçün en fazla yaşandığı bölge olduğunu vurgulayan Küçükkayalar, buna bir de İstanbul’un kirletici unsurlarının eklendiğini belirtti. Gelinen noktada bir tercih yapılmasının önemine işaret eden Küçükkayalar, “Bursa artık ileri teknoloji hariç sanayiye ihtiyaç duymamalı. Tarım, tarih, kültür ve turizm kenti olmalı. Demirtaş OSB, Bursa OSB, Nilüfer OSB gibi sanayi bölgeleri konut bölgeleri ile iç içe. Örneğin NOSAB ile Ataevler Konut Bölgesi’ni ayıran sadece bir cadde. Halk sağlığı açısından sanayi bölgeleri ile konutların iç içe olmasının yarattığı riskler Tabip Odası tarafından birçok kez açıklandı. Karbon ayak izinin azaltılması çalışmaları dünyanın gündeminde. Bu gerçekler sıralandığında sanayi alanlarının kent merkezlerinden uzaklaştırılması bir zorunluluk” diye konuştu.

Haberin Devamı

BURSA ÇOK ÖRSELENDİ

Sanayinin kent merkezinden taşınması zorunluluk

Sanayi bölgelerini taşımanın kolay olmadığını vurgulayan Küçükkayalar, bugünkü ekonomik koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Her şeyin en başından planlanması gerektiğini belirten Küçükkayalar, “Planlamayı doğru yapamazsak, sonuç kentimiz için hüsran olabilir. Tüm şehir dinamiklerinin üniversiteler, akademik odalar, diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma yürütülmeli. Öncelikler belirlenmeli ve bu doğrultuda taviz verilmeden bilimsel bir yol izlenmeli. Bursa çok örselendi. Bu, son yıllarda daha da arttı. Şehrimize yeni yükler getirmeden ilave yüklerden arındırmalıyız” dedi.

Haberin Devamı

VERİMLİ TARIM ALANLARI KORUNMALI

Ülkü Küçükkayalar, 2040 Bursa Çevre Düzeni Planı’nın bu konuda bir yol olabileceğini belirterek, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Nilüfer OSB’nin öncelikli olması gerektiğini söyledi. Ana kriter, verimli tarım alanlarının korunması olduğunu vurgulayan Küçükkayalar, “2006’da Bursa’da 429 bin 323 hektar olan tarım alanı, 2020’de 369 bin 727 hektara düştü. Ayrıca pandemi döneminde tarımın stratejik önemi daha da derinden hissedildi. Yani taşıma adı altında Bursa’nın azalan tarım alanlarını yeni OSB’ler ile donatmak son derece yanlış olur. Sanayiden boşalan bölgelere de kupon arazi gözüyle bakıp, konut yapmak Bursa’yı daha da yaşanmaz bir hale getirebilir. Burada her zaman vurguladığımız gibi planlama devreye giriyor” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

BURSA DEMİRYOLUNA HASRET

Her gün mavi yakalı personelin şehrin doğusundan özel veya toplu taşıma araçlarının yanı sıra servislerle sanayinin yığıldığı batıya taşındığını dile getiren Küçükkayalar, akşam aynı usulle evlerine gittiklerini kaydetti. Bu durumun ana akslar olan Ankara Yolu Caddesi, İstanbul Yolu Caddesi, İzmir Yolu ve Mudanya Yolu Caddesi ile çevre yollarında muazzam bir yoğunluğa sebep olduğunu belirten Küçükkayalar, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ve Bursa Banliyö(BURBAN) Mudanya-Bursa treninin son seferini yaptığı 10 Temmuz 1953 tarihinden bu yana Bursa demiryoluna hasret. Her ne kadar Osmangazi Köprüsü’ne demiryolu hattı teşkili Bursa için çok daha hızlı ve efektif çözüm olduğu ve bu şansın maalesef kullanılamadığı gerçeği önümüzde dursa da Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi Bursa’nın şehirlerarası yük ve yolcu taşımasına olduğu kadar kent içi ulaşım için de hızlı ve çevreci bir çözüm olabilir” diye konuştu.

Haberin Devamı

YENİŞEHİR UZAK ALGISINI YIKABİLİR

TEKNOSAB ile çevresindeki KOTİYAK, Deri OSB, TOSAB’ın Doğu-Batı aksında Karacabey-Yenişehir hattı üzerindeki raylı sistem kapsama alanına alınabileceğini belirten Küçükkayalar, devamında Bursa, Nilüfer OSB’ler Demirtaş ve Hasanağa, Kayapa, Görükle Sanayi Bölgeleri’ne banliyö treni-kent içi raylı sistem bağlantısı kurulabileceğini kaydetti. Küçükkayalar, bu durumun şikayet edilen ve havalimanının işletilememesinin en büyük nedeni olarak sunulan, Uluslararası Bursa-Yenişehir Havaalanı uzak algısının yıkacak bir gelişme olabileceğini ekledi.

GELECEĞİ DÜŞÜNMELİYİZ

Taşınmanın kente olumlu ve olumsuz yansımalarını değerlendiren Küçükkayalar, öncelikleri belirleyip, ortak akıl ile bilimsel bir planlama dahilinde yapılırsa sanayinin kent içinden taşınmasının olumlu bir gelişme olacağını vurguladı. OSB’leri, azalan tarım alanlarına taşıyıp, boşalan eski arazileri de kupon arazi gözüyle konut alanına çevrilmesinin olumsuz bir etki oluşturacağının altını çizen Küçükkayalar, “Bursa artık örselene örselene bir eşik noktasına geldi. Kentimizi savunmamız, geri dönülemez bir noktaya gelmesine engel olmak zorundayız. Sonraki kuşaklara insanların yaşamak istemediği, çevre kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafik ve otopark sıkıntısı gibi problemlerden dolayı kaçtığı bir Bursa bırakmak hiçbirimizin istemediği bir olgu. Bu nedenle günlük düşünüp bireysel çıkarlar peşine düşmek yerine geleceği düşünüp, tüm Bursalılar’ın menfaatine çalışmalar yapmalıyız” dedi.

Yazarın Tüm Yazıları