"Şahver Kaya" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Şahver Kaya" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Şahver Kaya

TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade Paşa’dan aldığım mektup

Geçen hafta Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Sayın Sadık Piyade Paşa’yı ve ekibini ziyaret etme şansım oldu. Ziyaretim sonrasında kendisinden aldığım mektupta vakıf hakkında detaylı bilgiler vardı. Sizlerle paylaşmak isterim.

Biz bu köşede yüksek teknolojiyi ve dijital ekonomiyi konuşuyoruz. 2017 yılından bu yana her yazımızda hep aynı soruyu sorduk ve sormaya da devam edeceğiz.

Neden Türkiye yüksek teknolojide liderliğe yürümesin?

Neden Türkiye dijital ekonomide öncü ülkelerden biri olmasın?

Neden olmasın?

İşte Sadık Paşa’nın aşağıdaki mektubu önümüzdeki on yıl ve ötesi için hepimize umut aşılayacak ve yapabileceklerimize olan inancımızı güçlendirecek bilgiler içeriyor. Çünkü Türkiye’nin ilerlemesini kendine tehdit olarak görenler, yaptıklarımızdan daha çok, yapabileceğimize olan inancımızdan korkuyorlar! TSKGV şirketleri hepimizin göğsünü kabartacak başarılara imza atıyor. Bugün Türkiye’de yüksek teknolojinin lideri, milletimizin desteğiyle giderek güçlenen vakıf şirketlerimiz: Aselsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Roketsan, Havelsan, İşbir Elektrik, Aspilsan ve diğerleri.

Sağlık, sevgi, mutluluk ve başarı dolu yepyeni bir on yıl diliyorum, tüm dijital ekonomi okurlarına.

---

Sayın Şahver Kaya,

Öncelikle, şahsınız gibi bilim ve teknolojiye önem veren, konusunda uzman birini Vakfımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Kısaca Vakıf çatısı altındaki ailemizden bahsetmek gerekirse; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) olarak bugün, sayıları 100.000’e yaklaşan bağışçımızla ve yaklaşık 20.000 Vakıf şirketleri çalışanımızla çok büyük bir aileyi temsil etmekten gurur duyuyoruz.

TSKGV tarafından, kuruluşundan bugüne kadar ulusal savunma sanayi alanında yapılan yatırımlarla, toplam 57 şirkette doğrudan ya da dolaylı hisse sahibi konumuna ulaşılmıştır. Bu şirketlerimizin ana faaliyet alanlarında gerçekleştirdikleri işbirlikleriyle de ekosistemlerine dâhil olan alt yüklenici sayısı her geçen gün artmaktadır. Yerli olarak geliştirilmiş hiçbir sistemin bir Vakıf şirketi tarafından yeniden üretilmeye çalışılmamasına ve mevcut kabiliyetlerin azami ölçüde değerlendirilmesine yönelik önemli bir ilkemiz var. Bu doğrultuda bugün alt yüklenici sayımızın neredeyse 6 Bin şirkete yaklaştığını gururla ifade etmek isterim.

Ayrıca, bildiğiniz gibi Vakıf Bağlı Ortaklıklarımızın tüm paydaşları ile bir araya geldiği IDEF Fuarlarının 14’üncüsünü 30 Nisan – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde icra ettik.

Savunma sanayii ekosisteminin desteklenmesi kapsamında, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) fuara katılımını ve ürünlerini sergileyebilmelerini, büyük firmalarla yüz yüze görüşmeler yapabilmelerini sağlamak maksadıyla stant satış fiyatlarında önemli miktarda indirimler yaptık. Vakıf Bağlı Ortaklıklarının hızla değişen dünyaya uyum sağlaması ve yüksek teknoloji yarışında geri kalmaması için gelişim ve değişimin muhakkak tabana yayılması gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple görev ve yetkilerimiz çerçevesinde her zaman gereken desteği göstermeye devam etmeyi hedefliyoruz.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, Milli harp sanayimizin ancak yüksek teknoloji ile güçlendirilebileceğine inanıyor, TSKGV Müdürlüğü olarak şirketlerimizin gözetim ve yönlendirmesini bu yaklaşım ile icra etmeye gayret ediyoruz.

Teknolojik belirsizliklerin hızla yok olduğu, ilerlemelere paydaş olunması bir tarafa, dünyadaki güncel teknolojik gelişmelerin yalnızca takip edilmesinin bile bir mesele haline geldiği bu çağda, bu yarışta geri kalma lüksümüzün olmadığını değerlendiriyorum. Bu doğrultuda, ülkemizde teknolojinin ve katma değerli üretimin lokomotifi konumunda olan Vakıf Bağlı Ortaklıklarımızın, Türk Milletinin iftihar kaynağı olmaya devam etmesinin arzusu ve gayreti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Günümüzde tüm dünyanın, gerek toplumsal gerekse de endüstriyel açıdan bir dönüşüm içerisinde olduğu aşikârdır. Bugün Endüstri 4.0, Toplum 5.0 vb. kavramların ülkemizdeki yansımalarına yönelik evrimi sağlayacak teknolojilerin milli imkânlarla geliştirilmesi konusunda Vakıf Bağlı Ortaklarımızın kabiliyetleri kritik önemi haizdir.

Bununla birlikte, son dönemde bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile nesnelerin interneti, bulut bilişim, yapay zekâ uygulamalarının hayatımızın her alanına girmesinin bir sonucu olarak siber saldırı tehditlerinin doğuşuna hep beraber şahit olmaktayız. Bu bağlamda siber güvenlik hem şirketlerin hem de ülkelerin gündeminde ilk sıralarda yerini almıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen saldırıların çeşidinin, boyutunun ve etkisinin artması ile siber güvenlik, ulusal güvenliğin önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu durum, yerli ve milli ürün ve çözümlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Bahse konu teknolojilerin Savunma Sanayi Başkanlığımızın yönlendirmesi doğrultusunda hızla geliştirilmesi için tüm Vakıf Şirketlerinin faaliyet alanları kapsamında üzerine düşen görevleri titizlikle icra ettiklerini ifade etmek isterim.

Dijital dönüşümden bahsedildiğinde akla gelen; büyük veri analitiği, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, mobil haberleşme teknolojileri vb. alanlarda hem donanım hem de yazılım ürünlerimizin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bir örnek vermek gerekirse, mobil haberleşme teknolojileri alanındaki en önemli projelerimizden birisi ULAK Projesidir. Bilindiği üzere, ULAK Projesi 2012 Temmuz ayında alınan Savunma Sanayi İcra Kurulu kararı sonucunda “Teknoloji Kazanım Projesi” olarak başlatılmıştır. Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN arasında 2013 Şubat ayında sözleşmesi imzalanan projede ASELSAN tarafından NETAŞ ve ARGELA ile ortak çalışılmıştır.

Bu proje sayesinde, yabancı tedarikçilerin sağladığı muadil ürünlerle eş sayılabilecek bir ULAK baz istasyonu ortaya çıkarılmıştır. ULAK Baz İstasyonu, mevcut durumda hazır ve yaygın kullanımda bir ürün haline gelerek iftihar kaynağımız olmuştur.

İlave olarak, Savunma Sanayi Başkanlığımızın iştiraki olan SSTEK tarafından 2017 yılında ULAK Baz istasyonu ile kazanılan kabiliyetler temel alınarak ULAK Haberleşme A.Ş. kurulmuş, ASELSAN tarafından da kurulan bu şirkete ortak olunmuştur. Bahse konu şirketimiz, ULAK Baz istasyonunun yurtiçi/yurtdışına pazarlanması, satış sonrası hizmetleri ve Ar-Ge projelerinin koordinasyonu gibi önemli görevleri üstlenmiş durumdadır. 4,5G altyapısı olmadan 5G altyapısının inşa edilmesinin mümkün olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda, ULAK Haberleşme A.Ş. bu hususta kritik önem taşımaktadır.

5G haberleşme teknolojileri esasen Vakıf olarak uzun zamandır öneminin bilincinde olduğumuz bir alan. 5G ve ötesi teknolojilerinin milli kabiliyetler ile geliştirilmesi ve bu alanda

uluslararası platformlarda öncü ülke olunmasının öneminden hareketle, 2016 Eylül ayında ASELSAN, HAVELSAN ve NETAŞ’ın katılımı ile “5G Teknolojileri Konsorsiyumu İşbirliği Anlaşması” imzalanmasına öncülük etmiştik. Sonraki süreçte konsorsiyum üyelerimiz birbirleriyle yakın koordinasyon sağlamışlardır. Mevcut durumda şirketlerimiz BTK bünyesinde oluşturulan 5GTR Forum tarafından yönlendirilen çalışmalarda görev almaya devam etmektedirler.

Bununla beraber, 2019 Haziran ayında BTK’da 5G ve uygulamaları temasıyla gerçekleştirilen teknoloji sohbetleri etkinliğinin oldukça ses getirdiğini ve faydalı olduğunu değerlendiriyorum. Akabinde sizin benim sorduğum bir soruya yer vererek yazdığınız “Milli 5G Adımları – 3 Teknik Direktör Kim?” yazınızdan bu yana oldukça memnuniyet verici gelişmeler yaşandığı bilgisini paylaşmak isterim.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin (HTK) sorumluluğuna verilmiş olan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ne ULAK A.Ş.’nin de dâhil edileceği gerek BTK gerekse de ULAK A.Ş. tarafından açıklandı.

Ayrıca böylesine önemli bir konumda olan ULAK Haberleşme A.Ş.’ye HAVELSAN tarafından da ortak alınmasına yönelik gerekli onay süreçlerini tamamladık. Hisse devri sürecinin de tamamlanmasıyla güç birliğinin pekişeceğini, 4,5G ve 5G teknolojilerini kendi imkânlarıyla üretebilen bir ülke olmamız yolundaki adımların daha da kuvvetli atılacağını temenni ediyorum.

X