Yargıtay içtihadı birleştirmeye gidiyor: ‘Sevgili tazminatı’ kalsın mı kalksın mı?

Yargıtay Başkanlığı; Yargıtay Genel Kurulu ve dairelerinden “sevgili tazminatı” konusunda farklı kararlar çıkınca, iki hafta önce içtihatları birleştirmek üzere gündem belirleyip Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nu toplantıya çağırdı ve gündemle birlikte üyelerine duyurdu.

Haberin Devamı

En önemli görevi içtihadı birleştirmek olan bu kurul önce yeter sayısı olan üçte iki üye sayısına ulaşılamadığı için toplanamadı. Geçen cuma günü ise karar yeter sayısı sağlanamadığı için bu kez de içtihadı birleştirme kararı alınamadı.

YARGITAY Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili’nden oluşuyor. Büyük Genel Kurul’un en önemli görevi “içtihadı birleştirmek”. Bu nedenle bu Kurul’a “İçtihadı Birleştirme Kurulu” da deniyor. Yargıtay Genel Kurulu ile dairelerinin benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararlar arasındaki çelişkileri gidermek üzere toplanıyor. Büyük Genel Kurul’un önünde şöyle ilginç bir konu var: Aldatılan eş, aldatan eşin, evliliğin bitmesine neden olan üçüncü kişi konumundaki “sevgilisinden” maddi-manevi tazminat isteyebilir mi?

Haberin Devamı

DAİRE: SEVGİLİDEN TAZMİNAT İSTENEMEZ

Önce bu uyuşmazlığın nereden çıktığına göz atalım: İzmir’den temyize gelen bir dosyada Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, üçüncü kişi konumundaki ‘sevgililerin’, “evlilik birliğinin tarafı olmadığından, fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilemeyeceğine ve ortada tazminatı gerektirir bir durum olmadığına” karar verdi. Daire, mahkemenin aldatılan kadın eşe, “öteki kadının” ödemeye mahkûm edildiği tazminata ilişkin hükmü bozdu. Daire, özetle “sevgiliden tazminat istenemez” dedi.

YHGK: SEVGİLİ DE TAZMİNAT ÖDER

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise Daire’nin görüşünü benimsemedi. YHGK’nın aksi yöndeki kararı ana hatlarıyla şöyleydi: “Evlilikte sadakatsizlik, haksız eylem niteliğindedir. Evli eşle ilişki kuran üçüncü kişi de haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunduğu, aldatılan eşin kişilik haklarının zedelendiği, aldatan eşle, ilişki kurduğu için üçüncü kişinin (sevgili, öteki kadın) bu zarardan müteselsilen sorumlu olduğu ve manevi tazminat verilmesi gerektiği...”

Daire kararları ile YHGK’nın bu kararı çelişince de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun toplanarak içtihadı birleştirme yoluna gidilmesi benimsendi. Ancak en önemli görevi içtihadı birleştirmek olan Büyük Genel Kurul iki hafta önce toplantıya çağrılmasına rağmen üyelerin üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için toplanamadı. Yargıtay tarihinde belki de ilk kez Büyük Genel Kurul üyeler gelmediği için toplanamadı. Yargıtay Kanunu’nda üyelerin içtihadı birleştirme toplantılarına katılımını sağlamak amacıyla toplantının olduğu günlerde dairelerin heyet halinde çalışamayacağına ilişkin hüküm bulunduğu halde. Yani üyeler o gün dairelerde toplantı da olmadığı halde toplantıya katılmadı. 

Haberin Devamı

Kurul geçen cuma günü aynı gündemle ikinci kez toplantıya çağrıldı. Yargıtay Büyük Genel Kurul’u, geçen cuma toplanabildi ama bu kez de yeterli oy sağlanamadığı için içtihadı birleştirme yönünde karar çıkmadı. Gözler ise bu cumaya çevrildi.

AYM’DEN SEVGİLİYE TAZMİNAT DAVASINA RET

Yargıtay mesaisi sonuçsuz kalırken, Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) yapılan bir bireysel başvuruda karar çıktı. AYM, Fatih A. adlı kocanın, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı karısı Eda A.’nın sevgilisi Recep Ö.’ye (telefona ‘Esra Abla’ diye kaydedilen kişi) yuvasını yıktığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasının reddini yerinde buldu. AYM, aldatan eşle birlikte olan üçüncü kişi konumundaki “sevgiliye” dava açılıp tazminat istenmesine kırmızı kart gösterdi. Sıra, kararları daireleri de mahkemeleri de bağlayıcı olan Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda. Bakalım Kurul, nasıl bir içtihadı birleştirme kararı verecek ve ne diyecek?

Haberin Devamı

“Sevgili tazminatı” kalsın mı, kalksın mı?

Yazarın Tüm Yazıları