‘Uyutmama’ formülleri

Sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin bir ay sonunda uyutulması seçeneğini de içeren yasa teklifinin temmuz ayı içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Buna karşı hayvanseverler de çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tüm partilere ve milletvekillerine iletiyorlar. Benim de incelediğim bu projelerde hayvanseverlerin ve STK’ların desteği ile derhal kısırlaştırma seferberliği ilk sırada. İki milyon erkek köpeğin kısırlaştırılmasının sorunun altı ayda çözebileceği iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan projelerden ilki, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi eski başkanı avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu’nun hazırladığı “Eylem Planı”. Kalafatoğlu’nun, “Köpek OHAL”i öneren planı şöyle:

‘Uyutmama’ formülleri

- ÜÇ MİLYON KÖPEK ACİLEN KISIRLAŞTIRMALI: Ülke çapında, acilen belediyeler, ilgili bakanlıklar, STK’lar Veteriner Hekimler Odaları, Veterinerlik Fakülteleri ve hayvan severlerle işbirliği yapılarak altı ayda tamamlanmak üzere erkek köpeklerden başlayarak ve kırsal kesime ağırlık verilerek, kısırlaştırma seferberliği başlatılmalıdır. Nüfusun yüzde 70’i kısırlaştırıldığında üreme durur. 34 veterinerlik fakültesinin ve 30 bin veteriner hekimin bulunduğu ülkemizde 180 günde 833 veteriner hekim her gün 20 kısırlaştırma ameliyatı yaparak toplamda 3 milyon hayvanı kısırlaştırabilecektir. Evdeki hayvanlar da mutlaka kısırlaştırılmalıdır. Kısır olmayanlar sokağa terk edildiğinde üremeye yol açmaktadır.

Haberin Devamı

- BEŞ YIL HAYVAN ÜRETİM VE SATIŞI YASAKLANMALI: En az 3, ideali 5 yıllığına, ülkedeki tüm hayvan üretim ve satışı, yurtdışından hayvan ithalatı ivedilikle yasaklanmalıdır. Bu sürenin sonunda da, merdiven altı satışlar ve internetten kaçak–kayıt dışı–vergisiz satışlar ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında mücadele edilmelidir.

- ALFA KÖPEKLER TOPLANMALI: Sokaklardaki alfa köpekler terörist değildir. İçgüdüsel koruma duygusu ile saldıran bu köpekler, toplanıp rehabilite edilerek sahiplenilir hale getirilebilir.

- YAKALA, AŞILA, KISIRLAŞTIR: Öldürerek bitirmek mümkün değildir. Bitebilse, tüm dünyada bitmiş olurdu. İsveç, İsviçre, Almanya, İspanya’da ötenazi yasak olup, yakala, aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat modeli (CVNR), öldürerek yok etmeye göre, yapılan istatistikler uyarınca daha çok işe yaramaktadır. İngiltere, Fransa ve İtalya’da ise sınırlı ötenazi olmakla birlikte, onlar da çöken bu sistemden çıkma çabası içindedir.

Haberin Devamı

- KAT MÜLKİYETİ KANUNU DEĞİŞTİRİLMELİ: Kat Mülkiyeti Kanunu değiştirilerek, yönetim planlarındaki hayvan beslenmesini yasaklayan keyfi maddeler, hükümsüz kılınmalıdır. Tek başına hayvanın varlığının tahliye sebebi olmasının önüne geçilmelidir.

- İNDİRİMLİ SAĞLIK HİZMETİ: Sahiplenilen hayvanlar için o belediyeden indirimli sağlık hizmeti ve vergi indirimi alınması sağlanarak, teşvik edici olunmalıdır.

- SAHİPLENDİRME KAMPANYASI: Etkin bir medya desteği ile barınaklardan sahiplenme kampanyaları başlatılmalıdır. Terklere ağır ceza getirilmelidir. Bakım masrafları nedeniyle terklerin önüne geçmek için devlet destekli hayvan hastaneleri kurulmalıdır.

Haberin Devamı

- MAMA FONU KURULMALI: Terklere neden olan fahiş mama fiyatlarının önüne geçmek için yerli mama fabrikalarının menfaatleri korunmalı, bakımevlerine sponsorluk alınmalıdır. Sayıştay kontrolünde fonlar kurulmalıdır.

‘Uyutmama’ formülleri

BİR PROJE DE VEKİLLERE GÖNDERİLDİ

*ANKARA Barosu avukatı Bilge Müftüoğlu da “Sokak köpekleri popülasyonunun azaltılması ve kontrolüne dair proje” hazırlayarak, milletvekillerine gönderdi. Avukat Müftüoğlu’nun projesindeki öneriler ise bakın şöyle:

- BARINAK YERİNE DOĞAL YAŞAM ALANI: Barınak yerine orman veya hazineye ait ağaçlık bölgelerde her ilde il büyüklüğüne göre 100-300 hektarlık alanın etrafını tel örgü ile çevirerek içine köpekleri serbest bırakmak bir çözüm olabilir. Halihazırda her ilde belediyelere ve Tarım İl Müdürlüklerine bağlı, ancak muhtelif nedenlerle atıl kalmış klinik ve rehabilitasyon merkezleri, görevli veteriner hekimleri ile birlikte bu alanlarin içine taşınabilir. Saldırgan köpeklerin rehabilitasyonu da yine bu alanlarda sağlanabilecektir.

Haberin Devamı

- ÜÇ AYDA YÜZDE 80 SORUN ÇÖZÜLÜR: Proje’nin hayata geçirilmesi en fazla bir ay zaman alacaktır. En fazla üç ay içinde yoğun bir toplama faaliyetiyle şehirlerdeki sorunun %80’ini çözmek mümkün görünmektedir. İstatistiklerde bu canların bakım durumuna göre ancak 4-5 yıl yaşadıkları görülmektedir. Bu yöntemle yoğun kısırlaştırma sonucu çoğalma duracağı için kısa sürede bakılan sayı da düşecektir. Belediyeler barınaklar için ciddi masraf yapmaktadır. Oysa bu projede devletin masrafı yok denecek kadar azdır. İnsan kaynağı olarak da gönüllüler organize edilebilir.   

- DEVLET KURUMLARI VE OKULLAR KÖPEK SAHİPLENSİN: Örneğin en az 30 çalışanı olan kurumların 1-2 sokak köpeği sahiplendirilmesi sağlanabilir. Fabrika ve şirketlerin sahiplendirme kampanyasına katılmaları özendirilebilir. Barınaklarda koruma, rehabilitasyon, narkotik görev köpekleri yetiştirilebilir.

Haberin Devamı

2 MİLYON ERKEK KÖPEĞE KISIRLAŞTIRMA

*YARIN Çözüm Araştırmaları Vakfı’nın “Birlik’te Çözebiliriz” başlığı altındaki çözüm alternatifi ise şöyle:

- ÇÖZÜM İL BAZLI OLMALI: İl bazlı bir yönetim modeli uygulanmalı. Sahipsiz köpekler için harcanan tüm kaynak ve emek birleştirilmeli. Tek merkezden, verimli ve sonuç odaklı koordine edilen Birlik Modeli Projesi ile sahipsiz köpekler uyutulmadan tehdit olmaktan çıkarılmalıdır.

- 2 MİLYON KÖPEĞİ KISIRLAŞTIRMAK ÇÖZER: Yüzde 50’ye tekabül eden 2 milyon erkek köpeği kısırlaştırarak sorunu çözüm yoluna sokabiliriz. Erkekleri kısırlaştırmak dişilere göre daha az maliyetli.

- HAL VE MEZBAHA ATIKLARINDAN MAMA ÜRETİLMELİ: Belediyeler tarafından toplanıp depolama tesislerinde tutulan yıllık 100 bin ton mezbaha ve hal atıklarının mama üretiminde kullanılması gerekmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları