Sitelerde güvenlik kamerası

‘Plajı gözetleyen, koridora veya asansöre yerleştirilen güvenlik kameraları hukuka aykırı değil mi’ diye soran okurlarıma yanıtım “evet”. Site veya apartman genel kurulunda böyle bir karar alınsa dahi karara muhalif kalan kat malikleri hatta kiracılar sulh hukuk mahkemesine başvurup bu alanlardaki kameraları söktürebilirler.

Haberin Devamı

HAYATIMIZ kayıt altında. Her sitenin hatta her apartmanın artık güvenlik kamerası var. Bina girişi ve çevresine ek, kat koridorlarına hatta asansörün içine dahi kamera yerleştiriliyor. Bu da büyük tartışma yaratıyor.

Sitelerde güvenlik kamerası

Çok sayıda site ve apartman yöneticisi okurum güvenlik kamerası konusunun kat mülkiyeti hukuku açısından değerlendirilmesini, hangi kriterlere göre yerleştirildiklerinde hukuka aykırılık taşınmayacağını öğrenmek istiyorlar. Kameralardan rahatsız olan okurlarım ise bu kameraları nasıl söktürebileceklerini soruyorlar. Yanıtları İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Mustafa Şeref Kısacık’tan:

KATLARA VE ASANSÖR İÇİNE KAMERA TAKILABİLİR Mİ?

Haberin Devamı

“Güvenlik kamerası kullanımındaki asıl amaç ortak alanda güvenliğin sağlanmasıdır. Hukuka aykırılıkların tespiti ise yan amaçtır. Site ve apartmanlar güvenlik kamerası yerleştirirken, güvenlik ihtiyacı ile kişisel verilerin korunması/özel hayatın gizliliği arasında denge kurmalıdırlar. Katlara ve asansör içine kamera takılması hakkın kötüye kullanılması boyutuna gelir, ölçüyü aşarsa hukuka aykırı olur.

MAHKEME KARARIYLA SÖKTÜRÜLEBİLİR

Site genel kurulunda (GK) böyle bir karar alınırsa, bu karara katılmayan/karşı olan muhalifler GK kararının iptali için hukuk yollarını kullanabilirler. Sulh Hukuk Mahkemesine gidebilirler, mahkeme kararıyla bu alanlardaki kameraları söktürebilirler.

YÖNETİCİ TEK BAŞINA KAMERA KOYABİLİR Mİ?

Site yönetimleri Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) hükümlerine uyarak, güvenlik amacıyla sitelerine kamera koyabilirler. Ama, yöneticiler kendi başlarına kamera koyamazlar. Apartman veya site Genel Kurullarında usulüne uygun karar almaları gerekir. Karar alınması birincil koşuldur. Böyle bir karar almadan bu kadar önemli bir konuda uygulama yapmak hiçbir şekilde doğru değildir. Yöneticilerin sorumlulukları söz konusu olur. GK’da kamera takılması yönünde karar alındıktan sonra kamera takılabilir.

Haberin Devamı

KAMERA TAKILIRKEN HANGİ KRİTERLERE UYULMALI?

Güvenlik kamerasının amaca uygun yerlere takılması ve kamera görüş açısının iyi ayarlanması gerekir. Mutlaka KVKK mevzuatına ve Kurul kararlarına uygun şekilde kaleme alınmış bir aydınlatma metni olmalıdır. Bu yazılı metin tüm ilgili kişilerin rahatça görebileceği bir alana asılabilir; karekod olarak ya da web sitesine atıf şeklinde kişilerin bilgisine sunulabilir. Ortamda kamera bulunduğuna ilişkin uyarı yazıları konulmalıdır. Sitede çalışan personel varsa onlara KVKK konusunda sertifikalı eğitim verilmeli, envanter ve politika oluşturulmalı, verilerin güvenliği için ilgili mevzuatta belirlenen diğer tüm teknik ve idari tedbirler alınmalıdır.

Haberin Devamı

AĞIR PARA CEZASINA DİKKAT

Aksi halde, Kisisel Verileri Koruma Kurulu kararları kapsamında veri sorumlusu sayılan Kat Malikleri Kurulu’nun (Site Yönetiminin) veri sorumlusu/veri işleyen olarak idari, hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Veri ihlali halinde 2021 itibariyle KVK Kurulu ihlal başına 1.966.862 TL’sine varan idari para cezası verebilmektedir.

BAŞKA DAİREYİ GÖZETLEYEN KAMERA YERLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Başkalarının dairesini gözetleyen bir kamera hiçbir şekilde konulamaz/konulmamalıdır. Bu durum hukuka aykırılık teşkil eder. Kendi dairesini görüntüleyen kamera koydurmak isteyen kat maliklerinin de tüm kat maliklerinin 4/5’inin yazılı rızasını almaları zorunludur. Malikler, bu rızayı alsalar bile sadece kapılarının/evlerinin önünü görebilecek şekilde kamera koydurtabilirler. Asansöre bineni-ineni, binaya gireni-çıkanı, site içi yolları, spor alanlarını, sosyal tesisleri vb görecek şekilde kamera koyamazlar. İnsanların görüntü/ses gibi kişisel verilerini kayıt altına alamazlar. Özel yaşamlarının gizliliğini ihlal edemezler.

Haberin Devamı

DEVLETİN YOLUNU GÖZETLEYEN GÜVENLİK KAMERASI KONULABİLİR Mİ?

Sitenin girişine kamusal yolları 7/24 gözetleyecek örneğin Taksim’deki bir bina yönetimi Taksim Meydanı’nı gören güvenlik kamerasını hiçbir şekilde koyamaz. Güvenlik kameraları, sadece site giriş kapısına gelen yaya ve araçları görecek şekilde konulmalıdır. Yoldan gelip geçeni veya site yakınındaki restorant, kafe, ev, iş yerlerine gelenleri görecek şekilde konulmamalıdır. Bazı siteler işi abartmakta sitelerinin çevresindeki kamuya ait cadde ve sokaklara da onlarca kamera koymaktadırlar. Kamu yolundaki güvenliği sağlamak sizin göreviniz değil, devletin görevidir. Kamusal yollara güvenlik kamerası koymayın. Bu özel yaşamın gizliliğinin ihlali olur. KVKK’na da aykırıdır. Suç işlemiş olursunuz.”

Haberin Devamı

KAMERA TAKTIRIRKEN DİKKAT

MOBESE kayıtları bile, ancak suçu önlemek amaçlı olarak kullanılıyorken, ya da suç teşkil eden bir durum meydana geldiğinde, adli vaka olduğunda; şu gün, şu saat diyerek inceleniyorken, site yöneticilerinin bu konuda sınırsız özgürlüğü söz konusu değildir. Cezai, mali ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmak istemeyen apartman ve site yöneticilerinin, kendi evine kamera taktırmak isteyen kişilerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir.”

PLAJI GÖREN KAMERA SUÇ

Sahil kenarındaki bir sitenin yönetimi olarak, sitenin 300-500 metre uzağındaki plajı gören güvenlik kamerası yerleştirebilir misiniz? Yerleştiremezsiniz. Bu da özel yaşamın gizliliğinin ihlalidir ve hukuka KVKK’ya aykırıdır. Suç teşkil edecek durum meydana getirebilir. Kamu kurumlarının koyduğu kameralar ve MOBESE kayıtları bile tartışılırken, bir apartman veya sitenin hiç bir kural tanımadan KVKK’yı ve özel yaşamın gizliliğini ihlal ederek; dilediği yere, dilediği şekilde kameralar koyması elbette düşünülemez.”

Yazarın Tüm Yazıları