"Nuran Çakmakçı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nuran Çakmakçı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nuran Çakmakçı

Uzmanlar test test yorumladı

Hürriyet, dünkü sınavda sorulan soruları uzmanlara yorumlattı. Uzmanlara göre sözel bölümde tarih, sayısal bölümü biyoloji ve fizik, eşit ağırlıkta matematik testleri eleyici olacak.

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji, Nesibe Aydın Okulları ile İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğretmenleri soruları değerlendirdi. Adaylar, 28 Temmuz’da açıklanacak sonuçların ardından yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacak. İşte test test sınavın analizi:

* MATEMATİK: Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli adayların başarılı olabileceği bir sınav. 3-4 soru dışında önceki yıllarda yapılan LYS’de sorulan sorulara benzer test. 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından fazla soru yer aldı. Sorular öğrencinin konulara ait temel bilgileri bilip bilmediği ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçecek nitelikte.

* GEOMETRİ: Analitik ağırlıklı, bilgiyi sorgulayıp yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren bir test oldu. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde.

* FİZİK: Sayısal alandakilerin sonucunu etkileyecek bir test. Günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirilerek hazırlanan sorulardan oluştu. Bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorular yer aldı. Konuları tam özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla oldu. 14 sorunun 10’u 11’inci sınıftan, 4’ü ise 12’nci sınıftan. Seçici sorular yer aldı. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrencilerin başaracağı bir sınav.

* KİMYA: Kimya testi orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluştu. Yalın ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Adayların temel bilgilerinin sorgulandığı test, müfredata uygun. Grafik, sayısal ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11’inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12’nci sınıf ünitelerinden 4 soru yer aldı. Soru çıkması beklenen ‘çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz’’ gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen “atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler” gibi bazı ünitelerden 2 soru çıktı.

* BİYOLOJİ: Testteki 8 soru 11’inci sınıftan, 5 soru da 12’nci sınıf konularından soruldu. Bilgi ağırlıklı ancak bazı sorularda yoruma yönelik hazırlandı. Güncel yaşamla ilişkilendirilen sorulardan oluşan testte öğrenciler zorlandı. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve popülasyon dağılım soruları sınav için belirleyici olabilir.

* TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. Geçen yıla göre 2 edebiyat sorusu azaltılıp, anlam bilgisi artırılmış. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar belirlenen ders kazanımları sorgulandı. Şiir bilgisi, söz sanatları, halk edebiyatı, divan edebiyatı soruları yer alıyor. Modern dönemi ele alan sorular ise oldukça az. Bu durum müfredata her bakımdan hâkim olmak için çaba gösteren öğrencilerde hayal kırıklığı yaratabilir. Zorluk derecesi çok yüksek olmayan, ölçücülüğü ise tartışmalı bir test. Edebiyat testiyle ilgili temel şikâyet “eski dil” olacakmış gibi görünüyor.

Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenirken, bazıları da temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek kadar kolaydı.

* TARİH: Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluştu. 4 yılın kazanımları sorgulandı. Ancak geçen yıla göre zor bir sınav oldu. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçüldü. 10 soru sorulduğu için tüm konulardan soru çıkmadı. Soruların büyük kısmı bilgi gerektiren, ölçücülüğü güçlüydü.  

* COĞRAFYA: 11 ve 12’nci sınıfta öğrenilenleri sorgulayan sınavda 5 soru 11’inci sınıftan, bir soru da 12’nci sınıftan çıktı. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluştu. Bu sınavda da adayın harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı.

* FELSEFE: Soruların üçü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorguladı. Bir soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi araştırıldı. Felsefe kavramlarına aşina olan adayların zorlanmayacağı soruydu. Kavram bilgisi eksik olanlar için zor bir sınav olduğu söylenebilir. Paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer nitelikte bir test oldu.

* PSİKOLOJİ: Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden sorulan sorulardan oluşuyor. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istendi. Konuları bilmeyenlerin zorlanacağı sorular yer alıyor.

* SOSYOLOJİ: Paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Sorular öğrencileri zorlamayacak düzeyde. Metinden hareketle yorumlayarak yapılabilecek sorulardan oluştu. Adaylar için kolaylıkla yapılabilecek bir test.

* MANTIK: Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı, klasik mantığın sorularını içerdi. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilmeyi, diğer sorularda bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelikti. Bilgiyi ölçen bir test.

* DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Temel ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluştu. Geçen yıla göre daha fazla bilgi ağırlıklı sorular yer aldı.

X