AK Parti hükümetlerinin en dikkat çeken kabinesi...

AÇIKLANAN yeni kabinenin genel bir değerlendirmesi ile başlayacak olursak; Türkiye Yüzyılı’nın inşası ve yerel seçimlere giderken ekonomi ve dış politika alanlarında atılması gereken adımları düşünürsek AK Parti hükümetlerinin arasında en dikkat çeken kabine olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

- Sistem kendi kadrolarını üretebiliyor. Başkanlar ya da bakan yardımcıları politikaların devamı ve başarılarına göre bakan oldular.

- Kabine genel olarak uzun yıllardır birlikte uyumlu çalışan isimlerden oluşuyor. Özellikle dış politika ve güvenlik eksenindeki isimler bu kapsamda öne çıkıyor.

- Sisteme göre Cumhurbaşkanı ile gelen ve giden yaklaşık 800 bürokrat içinde yapılacak değişiklikleri atama kararnameleri ile çok yakın zamanda göreceğiz.

Şimdi gelelim kabinedeki bazı isimlere.

HARİCİYE NAZIRLIĞI

Osmanlı Devleti’nde dış ilişkiler, 1453’ten 19. yüzyıla kadar Reis-ül Küttab adı verilen devlet görevlileri tarafından yürütülmüş.

Sonrasında Padişah II. Mahmud’un reformları çerçevesinde 1835 yılında Reis-ül Küttablık, Umur-ı Hariciye Nazırlığı adıyla yeniden örgütlendirmiş ve 1836’da elçilikler de bu daireye bağlanmış. Neredeyse 500 yıllık müthiş bir gelenek. Şimdi yeni bir sayfa açıldı ve bu gelenek, Hakan Fidan ile Yeni Türkiye Yüzyılı’na taşınacak. Fidan, devir teslim törenindeki konuşmasında bazı işaretler verdi aslında.

Haberin Devamı

“Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve millet iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim” dedi. Bu bir cümlenin arkasında yatanları şöyle sıralayabiliriz:

ARKA KAPI ARTIK YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE DÖNECEK

- Türkiye, özellikle son 10 yılda, kendi çıkarlarını önceleyen bağımsız bir dış politika izlediği için eleştirilerin hedefi haline geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nedenle Batı medyası tarafından haksız bir şekilde “otokrat olmakla” yaftalandı.

- “Eksenden çıkmakla”, “NATO için güvenilmez bir ortak” olmakla itham edildi.

- O yüzden; Batı menşeli ünlü dergilerde “Türkiye’deki seçimlerin ‘Yüzyılın Seçimleri’” olarak tanımlanması boşuna değil. Demek ki Batılı karar vericiler Türkiye Yüzyılı tanımlamasının başlarına sorun olacağını düşünüyorlar.

- Bu sorunu yaratacak başat kurum da Dışişleri Bakanlığı olarak öne çıkacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunun şifrelerini zaten verdi.

- Atanmasının ardından hemen hemen tüm dünya dışişleri bakanlarından tebrik alması da boşuna değil.

Haberin Devamı

- MİT Başkanı olarak görev aldığı dönemde arka kapıdan yürüttüğü istihbarat diplomasisini artık ön kapıdan, face to face (yüz yüze) yapacak.

- Bu göreve getirilmesi, MİT’teki yapısal başarılı dönüşümü Dışişleri için de gerçekleştirebileceği anlamı taşıyor. Zira Dışişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda.

- Hakan Fidan’ın kapasite kullanım ve artırma becerisi ile yapısal dönüşüm yeteneğini Dışişleri Bakanlığı’nda da uygulamaya koyması kuvvetle muhtemel. Zaman içinde Bakanlığın etkinliğinin daha da arttığını hep birlikte gözlemleyeceğiz.

AK Parti hükümetlerinin en dikkat çeken kabinesi...Hakan Fidan

MİT’İN YENİ BAŞKANI VE ŞİFRELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından en kritik başkanlıkların başında MİT geliyor. Başındaki ismin güvenilirliği ve geçmişi, onun açısından en belirleyici özellik. Bu nedenle Hakan Fidan uzun yıllar bu görevi yürüttü. Erdoğan’ın haklı kıstasları nedeniyle Fidan’ın yerine içeriden değil, ancak tüm kritik görüşmelerin tam ortasında bulunan isim İbrahim Kalın geldi.

Haberin Devamı

SAĞLAM İSTİHBARAT OLMADAN GÜÇLÜ DİPLOMASİ OLMAZ

- Kalın diplomaside kimi zaman yüz yüze, kimi zaman arka kapı diplomasisi yürüten bir isim.

- Hakan Fidan ile dostluğu ve çalışma prensipleri konusundaki uyumu biliniyor.

- Kalın’a göre de sağlam istihbarat olmadan güçlü diplomasi olmaz.

O FOTOĞRAF...

Gelelim yenilediği çok konuşulan profil fotoğrafına... O fotoğrafı neden seçtiğinin şifrelerine.

- Türk devlet adamlığını vurgulamak isteyen Kalın, elinde çay bardağı ile siyah beyaz bir fotoğrafı tercih etti.

- Yarı karanlıkta kalan profil resminde; “güvenlik için mahremiyet” mesajı gizli.

AK Parti hükümetlerinin en dikkat çeken kabinesi...İbrahim Kalın

EKONOMİDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK AMA ŞİMŞEK VAR

Süreçte birçok görüşmeler yaptılar. Göreve gelmemesi için lobi yapanlar oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmelerin hepsi adeta “baba-oğul” havasında ve tüm gerçeklerin ortaya konulmasıyla geçti. Görev alıp almayacağını tüm dünya merakla bekledi. Görevi devralırken mesajlarını net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi gelelim bazı tespitlere:

Haberin Devamı

- Adı, tek başına güveni temsil ediyor. Ancak elinde sihirli bir değnek yok.

- Ekonomideki durumun A’dan Z’ye farkında. Makroekonomik dengelerin oturtulması ve enflasyonla mücadele birinci önceliği.

- Şimşek bakan yardımcılıklarından teknik ekibe, liyakatli ve birbiriyle uyumlu isimlerle çalışmaktan yana.

- Ortaya koyacağı program ve takvimlendirme ile kamuoyuna hep şeffaf olması bekleniyor.

- Ancak ekonomik bazı rakamların düzeltilmesi için zamana ihtiyaç olduğu da unutulmamalı. Kısacası zaman ve kamuoyu desteği Şimşek açısından önemli.

AK Parti hükümetlerinin en dikkat çeken kabinesi...Mehmet Şimşek - Tayyip Erdoğan

TURİZMDE AMAÇ HEDEFİ YAKALAMAK

Mehmet Nuri Ersoy, kabinede devam eden iki bakandan biri. Turizm gelirleri Türkiye açısından çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersoy’un çalışmalarına, katıldığı birçok canlı yayında atıfta bulundu. Gelelim turizm gelirlerinin artırılması için atılacak adımlara;

Haberin Devamı

- Turizmde hedef yaklaşık 60 milyar dolar gelir elde etmek

- Bunun için de turizmde nitelik ve çeşitlilik artırılacak.

AK Parti hükümetlerinin en dikkat çeken kabinesi...Mehmet Nuri Ersoy

- Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her destinasyon, pazar olarak değerlendirilecek.

- Türkiye Yüzyılı’nda kültür yolu çeşitlendirilecek. Başka şehirler de kültür yoluna dahil edilecek.

Ersoy, 5 yıllık döneminin özetini ve hizmetlerini anlatan “Cumhuriyetin 100. Yılında Kültür ve Turizm” kitabında kültür yolunu ayrıntıları ile paylaştı. Ayrıca yapılan restorasyonlar, kütüphaneler, sanatın her alanını tüm Türkiye’de izleyici ile buluşturma misyonu da yer aldı.

AK Parti hükümetlerinin en dikkat çeken kabinesi...
AK Parti hükümetlerinin en dikkat çeken kabinesi...

Yazarın Tüm Yazıları