Kadının çalışma hayatında adı yok

COVİD-19’un gölgesinde kalan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırma Merkezi kapsamlı bir araştırma paylaştı.

Haberin Devamı

Bu yıl altıncısı yapılan “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı 2020 Araştırması” Ocak-Şubat aylarında, İstanbul başta toplam 23 ilde, 18 yaş üzeri 1216 kadın-erkek ile yüz yüze gerçekleştirildi.

Üniversitenin, 2016 ile 2020 yılları arasında toplam 6021 kişiyle görüşerek yaptığı araştırma Türkiye’de kadın algısıyla ilgili önemli verileri ortaya koyuyor.

Bunların başında “şiddet” geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu son araştırmada da “şiddet” kadının  öncelikli sorunu.

Ankete katılan kadınların yüzde 68’ine, erkeklerin yüzde 63’üne göre kadınların toplum içerisinde yaşadıkları en önemli sorun “şiddet”.

Şiddeti en önemli sorun olarak tanımlanmasında yıldan yıla artış görülüyor.

Geçen yıla göre artış yüzde 6 civarında.

Buna paralel olarak şiddetin boşanma için yeterli sebep olduğu algısı da artıyor.

Haberin Devamı

“Aile içi şiddet boşanma için yeterli sebeptir” diyenlerin oranı 2019 yılında yüzde 74 iken, 2020 yılında yüzde 79.

“Bir erkek ailesinin düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir” diyenlerin oranı 2016 yılında yüzde 14, 2020 yılında yüzde 4.
Kadının çalışma hayatında adı yok
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırmasının sonuçlarını duyuran Prof. Mary Lou O’Neil ile Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile basın toplantısında.

ÇALIŞAN ANNE İYİ BİR ROL MODEL 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary Lou O’Neil ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi ve Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun koordinasyonuyla hayata geçen araştırmanın diğer önemli bulguları çalışma hayatıyla ilgili.

Altı yılın değerlendirmesine göre, ankete katılan kadınların yüzde 46’sı bugüne kadar hiç çalışmamış.

Çalışmayı bırakan kadınların yüzde 44’ü aile izni olmadığı ya da bakım sorumluluklarına destek verilmediğini belirtmiş.

Yüzde 13’ü ise işten atılma ya da güvenli çalışma ortamının olmaması nedeniyle işi bırakmış.

Öte yandan annenin çalışmasının çocuk üstünde olumlu etki yarattığı görüşü de yaygın.

Haberin Devamı

Ev dışında çalışan annelerin çocuklarına üretken bir hayat için rol model olduğunu düşünen kadınların oranı yüzde 64.

Erkeklerde ise bu oran yüzde 50.

Cinsiyet eşitliği çalışmalarını destekler nitelikte için önemli bir tespit de var araştırmada.

Türkiye’de çocuklarının bakımına katkıda bulunan babaların sayısında geçtiğimiz yıllara oranla artış kaydedilmiş.

2019 yılında Türkiye’de çocuklarının bakımına düzenli katkıda bulunan babaların oranı yüzde 42 iken 2020 yılında yüzde 51’e yükselmiş.

25-35 yaş arası babalar çocuklarının bakımına yaşlı babalara kıyasla daha fazla katkıda bulunuyorlar.

Eğitim seviyesi yükseldikçe babalar bakımda daha aktif rol alıyorlar.

Haberin Devamı

KADIN DOSTU KREDİNİN KADIN İSTİHDAMINA KATKISI YÜZDE 15

BİZDE ve dünyada kadın istihdamıyla ilgili taze bilgiler 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde Fransız Sarayı’nda katıldığım “iş hayatında kadın” konferansından.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ile Fransız Kalkınma Ajansı’nın dört yıldan beri 8 Mart haftasında düzenledikleri konferans için TSKB’nin paylaştığı bilgiler şöyle:

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 38.3.

Ortalaması yüzde 64.6 olan OECD ülkeleri arasında en düşük oran.

İkinci en düşük orana sahip Meksika ile aramızda 9 puan fark var.

En yüksek oran yüzde 84.5 ile İzlanda.

İsveç, Almanya, İngiltere’den sonra gelen Japonya’nın oranı yüzde 71.3.

Haberin Devamı

Başbakan Şinzo Abe’nin 2013 yılından beri kadınların iş hayatına katılmaları için uyguladığı politikalar nedeniyle Japonya’nın oranı sürekli artıyor.

Abe’nin ekonomi çevrelerinde “womeconomics” diye bilinen politikaları kadın istihdamına yaradı ancak üst düzey yönetim ve siyasette Japon kadını hayli geride.

TSKB’nin paylaştığı bilgi notundaki diğer Türkiye verileri şöyle:

  • Çalışan kadınların yüzde 42’si (yaklaşık 4 milyon kadın) kayıt dışı işlerde çalışıyor.
  • Bu oran tarım dışı sektörlerde yüzde 24 oranında.
  • Türkiye’de kadın ve erkek çalışanları arasında ücret uçurumu yüzde 13.2
  • Yönetici ve karar verici pozisyonlardaki kadın oranı sadece yüzde 16.3

KADIN DOSTU KREDİ NEDİR?

Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda 153 ülke arasında 130 sırada yer aldığını düşünürsek bu oranlar yerine oturuyor.

Kadın-erkek eşitsizliğini azaltmaya yönelik girişimlere her gün bir yenisi eklense de DEF’in ortaya koyduğu tablo kolay değişmeyecek.

Haberin Devamı

Eşitsizliği azaltmaya yönelik kayda değer girişimlerden biri TSKB’nin Fransız Kalkınma Ajansı AFD ile dört yıl önce başlattığı “Kadın Dostu Kredi” programı.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce’nin verdiği bilgiye göre, dört yılda programa dahil olan şirketlerde kadın istihdamı artışı yüzde 15’i bulmuş.

Söz konusu “Kadın Dostu Kredi”, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat tanıyan şirketlerin yatırımlarına kaynak aktarılmasını sağlıyor.

Şirketlerin kadın istihdamına arttırmaya yönelik atacağı adımlar arasında kreşler ilk sırada geliyor.

Aklımda kalan bir veriye göre, çalışan kadınların yüzde 86’sı iş yerinde kreş desteği almıyor.

Konferansta ayaküstü sohbet ettiğimiz İBB Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan’ın yakında 11 kreşin hizmete gireceğini söylemesi iyi haber.

İBB BaşkanıEkrem İmamoğlu, İstanbul’un 150 mahallesinde 150 kreş sözü vermişti.

Yazarın Tüm Yazıları