Misilsiz (benzeri olmayan) ibadet, oruç

Yarın, müminlerin en kıymetli ve bereketli ayı olan Ramazan başlıyor.

Haberin Devamı

Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teâlâ bu ayı inanan kullarına tahsis etti ve bu mübarek ayda bağışlanacaklarının muştusunu verdi.

Ramazan yanmak demektir; bu ayda günahlar yanar, yok olur; müminler arınır, tertemiz olurlar.

İnsanı günaha sokan nefsinin gayri meşru arzularıdır –ki o arzular sınırsız ve doyumsuzdur- Ramazan’da nefislere gem vurulur ve dizginlenirler.

Oruç (savm) tutmak ve yükselmek demektir. Allahü Teâlâ orucu, diğer ibadetler arasında benzeri olmamakla yükseltmiş ve onu misilsiz addetmiştir.

Malum, ameller niyetlere göredir; kul, neden oruç tuttuğunun bilincinde (Allah için, ‘o’nun emrine uymak için) olmalı, orucunda ve oruçlu iken tüm hal ve hareketlerinde, bu niyetini muhafaza etmelidir.

İbn Arabi Hazretleri orucu, organlarla sınırlı olan nefsin orucu ve kalbin orucu olarak iki şekilde mütalaa eder.

Haberin Devamı

Nefsin orucu, organları sınırları belirtilen işlerden alıkoymak ve sonrasında da, arınıp yükselmektir.

Kalbin orucu ise, kalbi Allah sevgisiyle doldurmak, kalbe Allah’tan başkasını getirmemek ve kalbi ‘o’nun yâdıyla (zikriyle) itminana (huzura) kavuşturmaktır.

Kalp, imanın mahallidir; marifet (Hakk’a ait bilginin) ve muhabbetullahın (Allah sevgisi), sıfat ve esma-i ilahiyenin tecelligahıdır.

Allahü Teâlâ kudsi hadiste şöyle buyurur: “Ben, kâinata, yere göğe sığmadım fakat müminin kalbine sığdım.”

Allahü Teâlâ’nın sığdığı kalpte, başka sevgiye yer olur mu? İşte kalbin orucu, bu genişliği ‘yaratan’ından başkasının doldurmasına izin vermemektir. ‘O’ndan başkasının sevgisinin kalbe girmesi, bu denli orucu sakatlar!

Allahü Teâlâ diğer bir kudsi hadiste (Kudsi hadis: Hazreti Peygamberin Allahü Teâlâ’dan rivayetle ifade buyurduğu hadis) şöyle buyurur: “Orucun dışındaki bütün amelleri kuluma aittir. Oruç ise bana aittir ve onun ödülünü ben vereceğim. Oruç bir kalkandır. Aranızda birisi oruçlu olduğunda, kavga yapmasın ve kızmasın. Birisi kendisine sataşırsa veya kavgaya tutuşursa, ‘Ben oruçlu bir insanım’ desin. Muhammed’in canını elinde tutan Allah’a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Kıyamet günü Allah nezdinde misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun iki sevinci vardır: Orucunu açtığında sevinir, ikincisi ise, Rabbiyle karşılaştığında oruç tuttuğu için sevinmesidir.”

Haberin Devamı

Orucun kalkan olduğu bildirildi; kişinin kendisini bütün kötülüklerden koruyan bir kalkan.

Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurur: “Cennette ‘reyyan’ denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oruçlular oradan girecektir ve onlarla birlikte başka kimse girmeyecektir. Şöyle duyurulur: ‘Oruçlular nerede?’ Bunun üzerine oruçlular o kapıdan girerler. Sonuncu kişi girdiğinde, kapı kapanır ve bir daha kimse o kapıdan girmez.”

Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul etsin, cennette, ‘reyyan’ kapısından girmeye layık eylesin. Amin!

Yazarın Tüm Yazıları