Bayram ama nasıl -2-

İstikbalin tarihçisinin, günümüz İslam devletlerini ve başlarındaki idarecileri anlatırken kullanacağı yegâne ifade ‘başsız gövdeler!’ tanımlamasıdır. Bu demek değildir ki tüm İslam ülkelerinin halkları samimi Müslüman, yöneticileri ise Müslüman görünümlü münafıklardır.

Haberin Devamı

O vakit şu ilahi ölçüleri nereye koyacağız? ‘Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz!’ ve ‘Amirleriniz (yöneticileriniz) amellerinizdir!’

Demek ki neymiş Müslüman toplulukların yöneticileri de kendileri gibi olurmuş.

Onlar adilse, teraziyi doğru tartıyorlarsa, alışverişte birbirlerini aldatmıyorlarsa, birinin başına bir felaket geldiğinde diğerleri hep birlikte yardımına koşuyorsa, haksızlık karşısında susmuyorlarsa, vb. yöneticileri de adildir.

Ve o ülkelerde, güçlülerin hukuku egemen olmayıp hukukun ve haklıların üstünlüğü egemendir.

Baştan sona tüm İslam ülkelerini gözlerinizin önüne getirin hangisinde hak ve adaletten eser var? 

Vaktiyle Ziya Paşa’nın söylediği şu cümledeki ifadeler bugün bütün gerçekliğiyle tüm İslam ülkelerinde yaşanmıyor mu?

Haberin Devamı

‘Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz, birkaç kuruşu mürtekibin cay-ı kürektir!’ (Milyonla çalanlar yüksek ve şerefli mevkilerde başları dik ve alınları açık (!) olarak bulunurlar; birkaç kuruş çalan gariban hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.)

İsrail’in Gazze’de sergilediği vahşette bile uyanmayan ve İsrail’e gerekli cevabı vermeyen, veremeyen İslam alemine İslam alemi denilebilir mi? Şayet gerçekten İslam olsalardı inançlarının gereği olarak üstün olmaları ve hepsinden önemlisi birlik olmaları ve bunca zulüm karşısında ayağa kalkmaları gerekirdi.

Bu ülkeler ayağa kalkmak şöyle dursun, onca haksızlık karşısında susarak lal kesiliyor ve bu zillet halleriyle şeytan kesilip, malum şeytanı bile kahrından çatlatıyorlar!

Din kardeşlerine ve kendi davalarına gafletten öte ihanet içinde bulunan İslam ülkeleri teselliyi, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ yalanında bulduklarını zannediyorlar.
Halbuki sıranın çok geçmeden kendilerine geldiğini görecek ve artık ‘eyvah’ para etmeyecektir.

Halkların önünde hiçbir beşeri güç duramaz. İslam ülkelerinin halkları kıyam edip, kendi yönetimlerini uyandırıp harekete geçirmelidir.

Hiçbir ülke halkı, yöneticilerimiz güç ve kudret ellerindeyken ses çıkarmıyorlar, biz de susup bir kenarda bekleyelim demekle sorumluluktan kurtulamaz.

Haberin Devamı

Müslümanlar, kendilerinin dışındaki Müslüman olmayan ülkelerin hemen her gün eylem yapan gençlerini ve halklarını görüp utanmıyorlar mı?
Demek ki birçok Müslüman ülke halklarında dini gayret olmadığı gibi insani meziyetler de dumura uğramış.

Oldukları gibi de idare ediliyorlar!

Daha ne bekliyorlar?

Başlarına taş yağmasını mı?

Yazarın Tüm Yazıları