Bayram ama nasıl -1-

İslam aleminin üzerine tek kelime ile ölü toprağı serpilmiş.

Haberin Devamı

Halbuki İslam inancına göre, haksızlık karşısında susan, tepki göstermeyen şeytandır. Hep şeytan deyip duruyoruz ama bunun ne manaya geldiğini bilmediğimiz gibi öğrenmek için de en ufak bir gayret göstermiyoruz.

Daha açık ifadesiyle, bütün bir İslam aleminin (2 milyarlık) bugün içinde bulunduğu halin adıdır şeytan. Şeytan, kötülüğün kişiselleşmiş (mücessem) halidir. İlahi huzurdan kovulma, tard edilme, rahmetten ırak olma manalarına gelmektedir.

Şeytan olmadan önce İblis de Cenabıhak’ın, itaatkâr ve saygın bir kuluydu. Hatta yaptığı ibadetlerle melekler tarafından örnek gösteriliyordu. Ziyadesiyle alim olup meleklere hocalık yapmaktaydı.

Allahutaala’nın, Adem’e ‘secde et’ emrine bütün melekler uydu, lakin İblis kendindeki meziyetlerden dolayı kibre kapılıp secde etmedi. Kendini, Adem’le mukayese etti; zanla hareket ederek tanımadığı, gerçeğini bilmediği Adem’i kendinden aşağı gördü.

Haberin Devamı

Bilmediği hususta kıyas yapıp küstahlaştı ve haddini aşarak nefsine zulmedenlerden oldu.

Ve bundan sonra da ‘şeytan’ adını aldı; ilahi huzurdan kovuldu ve rahmetten ırak kılındı.

İblis, Cenabıhak’ın yalnızca bir emrine muhalefet ederek şeytanlaştı; ya günümüz ‘marka’ Müslümanları?

Her an Cenabıhak’ın onlarca emrine muhalefet ediyorlar. Bu yaptıkları yetmiyor kahir ekseriyetiyle birer mücessem şeytan olarak tüm şeytanlıkları sergiliyorlar.

Öyle ki bu tür marka Müslümanlarının işledikleri yüzünden İblis’in soyundan gelen şeytanlara iş kalmadı. Şeytanın bir şey yapmadan boş oturduğunu görenler bunun sebebini sorduklarında şu cevabı almışlar: ‘Zamanımızın önderleri sergiledikleri şeytanlıklarla bize parmak ısırttırıyorlar! Bize bir iş bırakmadıkları için oturup seyrediyoruz.’

Dedik ya şeytanın özelliği kıyas yapmaktır. Bugün de aynı kıyaslamaya devam ediyor ve diyor ki; ‘Ben; Allahütaala’nın yalnızca bir emrine uymadım lanetlendim, kovuldum ve çok büyük bir cezaya çarptırıldım. Peki ya her gün cenabı Hakk’ın emirlerine sürekli karşı gelen, bir an olsun Allah’ı hatırlamayan ve üstelik utanmadan da inanan gözüken bu insanların hali ne olacak? Bu iki yüzlü, münafık, mürtet, aşağılık insanların uğrayacağı lanetten ben bile korkarım ve onlardan uzak olurum.’

Haberin Devamı

İşte marka Müslümanlarının günümüzde içine düştükleri bu aşağılık ve zillet halleri, yapıp ettiklerinin sadece dünyadaki yansımalarından ibarettir.

‘Haşa zulmetmez kuluna Hüda’sı; herkesin çektiği kendi cezası!’

Hani ‘Mü’minler bir vücut gibi’ idiler; ‘Vücudun herhangi bir uzvuna bir diken batsa, bir ıstırap duysa vücudun her tarafı ondan rahatsız olur’du? Üstelik bu sözü sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselam) söylemişti.

Bu yüce Peygamberin ümmetinin ne hale geldiği, kendini İslam diye tanıtan alemin Gazze’deki mazlum ve masum Müslümanların uğradığı soykırıma gösterdikleri (göstermedikleri; zira kılını bile kıpırdatmıyorlar) tepkiden (tepkisizlikten) belli değil mi?

Haberin Devamı

Zaman, dur durak bilmeksizin dönerek devrini icra ediyor ve bugüne ‘bayram’ diye işaret ediyor.

Bayram ama nasıl?!

Günümüz Müslümanına göre bayram!

Kutlu olsun!

Yazarın Tüm Yazıları