Pazar Konseri ve TRT’nin yıldönümü

Bugün saat 13.30’da TRT 2’de iyi bir konser izleyebilirsiniz.

Haberin Devamı

Münih Filarmoni Orkestrası’nı Valery Gergiev yönetiyor. Konserden önce müzik yazarı Vefa Çiftçioğlu ile orkestra şefi Antonio Pirolli, orkestra ve icra edilecek eserler üzerine konuşacaklar. Repertuvar:

- Bach / Suit No.3

- Çaykovski / Kuğu Gölü Balesi

- Strauss / Rosenkavalier Suiti

- Maurice Ravel / Bolero

RADYO YAYINCILIĞININ 94. YILI

TRT
ile bağlantım, İstanbul Radyosu’nda kitap programı yapmakla başladı. Şimdi Türkiye’de radyo yayıncılığının 94. yılı kutlanıyor. Yıllarca kitap–edebiyat programı yaptım. Harbiye’deki radyoevine ilk kez oyun yazarı Oktay Arayıcı çağırmıştı. Alexander Soljenitsin’in Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandığı zamandı, ben de onun hakkında konuşacaktım.

İsmail Cem döneminde, Mehmet Barlas ve Hıfzı Topuz da TRT’de çalışıyorlardı.

Haberin Devamı

TRT ve radyonun tarihini öğrenmek istiyorsanız, Özden Çankaya’nın ‘TRT–Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi (1927–2000)’ kitabı ile Özden, Ayhan Dinç, Nail Ekici’nin yazdıkları ‘İstanbul Radyosu (Anılar, Yaşantılar)’ kitaplarını okumalısınız.

Bu kitaplarda, radyoda çalışanların, sanatçıların isimleri yer alıyor. O isimleri okuduğumda, içinde birçok ünlü, değerli yazarı, tiyatro sanatçısını, müzisyeni hatırladım.

Radyoyu hâlâ severim, dinlerim. Çünkü televizyon sizi teslim alır, oysa radyoyu bir yandan dinler, bir yandan da başka işler yapabilirsiniz. Radyoevinin altında bir kantin vardı, orada müzisyenlerle konuşur bilgi alırdım. Cüneyd Orhon, Hüsnü Anık, besteci Fehmi Tokay’la sohbetlerimi unutamam.

Kayda giderken, ellerinde bantlar, birçok prodüktörle karşılaşırdım, onlarla dost oldum.

Kitap programlarımı iyi bir yazar olan Nursel Duruel ve Oray Tuğlan’la gerçekleştirirdim. Pazar günleri yayımlanan programda bir sürpriz gerçekleştirmiştim. Melih Cevdet Anday’ın Antalya’da geçen romanını konu aldığım programda ‘Antalya’nın mor üzümü’ türküsünü çalmıştım. Melih Cevdet Anday, daha sonra telefonda bu sürprize güldüğünü söylemişti.

Nursel Duruel’le yaptığım konuşmada anıları tazeledim.

Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın çok dinlenirdi. Saz eserlerini kaçırmazdım. Başta Feyzi Aslangil’in piyanoda çaldığı peşrevler ve saz semaileri. Burada kayıtlarına tanık olduklarım, beğendiklerim için birer örnek almayı düşündüm. Kayıtlar için İtalya’da Budrio’dan makaralı teyp almıştım. O zaman Hürriyet’in İtalya temsilcisi Mehmet Demirel yardımcı olmuştu. Önemli kayıtlarımdan biri Feyzi Aslangil’in kayıtlarıydı, sonradan bendeki kayıt CD olarak yayınlandı.

Haberin Devamı

Radyoda klasik müzik programlarını rahmetli Üstün Duruel düzenlerdi.

En önemli röportajım Fazıl Hüsnü Dağlarca ile yaptığımdı. İlk kez mikrofon karşısına geçmişti, Altın Çelenk Ödülü’nden dönmüştü.

Filiz Ali, Evin İlyasoğlu’nun da programları vardı. Birçok yazar, tiyatro sanatçısı Harbiye’deki radyoevinde görevliydi.

Aramızdan ayrılanları rahmetle, emekliye ayrılıp yaşayanları sevgiyle anıyorum.

SOLİSTLERİN CD’LERİ

RADYO
sanatçılarının kayıtları ‘Solo Albümler Serisi’nde CD olarak yayımlandı.

İçeride biyografileri, seslendirdikleri eserler ve fotoğrafları var. Türk müziğinin tanınmış bestecilerinin eserleri seslendiriliyor. Şimdi de sanatçıların konserlerinin kayıtlarının yayımlanmasını, görsel malzemenin de satılabilmesini öneriyorum. Bu kayıtlar içinde gerek İstanbul gerek Ankara Radyosu’nun tanınmış solistlerinin icraları, dönemin tavrını sergilemesi yönünden de müzik tarihimiz açısından da önemlidir. Radyo ve televizyon programlarında doğrusu saz eserlerinin eksikliğini hissediyorum.

Haberin Devamı

BİR KİTAP: AHMED ADNAN SAYGUN

TÜRK BEŞLERİ’
nden Ahmed Adnan Saygun hakkında müzisyenlerden, sanatçılardan oluşan adların yazılarının toplandığı bir kitap. Saygun’u yakından tanımak, onun müziğini anlayarak dinlemek için düzenlenmiş önemli bir çalışma. Biyografya dizisinin başındaki Ali Ergur’un yazısında Muammer Sun’un Saygun tanımını okuyabiliriz: “Öyle bir merkez ki, gece karanlıkta bile yol gösteriyor. Hâlâ o kalitede, bence Saygun bir kutupyıldızı bizim için. Yani ister istemez herkes Saygun’a göre tartılacak diye düşünüyorum.” Kronoloji, Yasemin Esra Doğancı imzasını taşıyor. İçindekilerin sıralaması:

- Hocam Saygun’dan Anılar – Gülsin Onay

Haberin Devamı

- Ahmed Adnan Saygun’un Yaşamöyküsü ile Besteci ve Müzikolog Kimlikleri – Yiğit Aydın

- Ahmed Adnan Saygun’un Folklor ve Etnomüzikoloji Çalımaları Üzerine – Melih Duygulu

- Bartok, d’Indy ve Schola Cantorum Adnan Saygun’un Etkisinde Kaldığı Müzik Adamları ve Akımları – Emre Aracı

- Saygun’un Yapıtlarında Modal ya da Makamsal Etmen – Önder Kütahyalı

- Rengim Gökmen’le Söyleşi – Yiğit Aydın

- Yunus Emre Oratoryosu’nun Oluşum Süreci – Esin Ulu

- Muammer Sun ile Söyleşi – Yiğit Aydın, Ali Ergur

- Halit Refiğ ve Gülper Refiğ ile Söyleşi – Ali Ergur

- Müzikte Duraklar – Gülper Refiğ

Çoksesli müziğin ülkemizdeki gelişimi, Cumhuriyet’in müzik politikası üzerine düşünmek isteyen herkes, bu kitaptan yararlanabilir.

Haberin Devamı

..........................................

(Biyografya 5, Bağlam Yayınları)

Yazarın Tüm Yazıları