Kitaplığımızın yeni konukları

Arkeoloji nedir? Arkeolog kimdir? Bu soruların yanıtını ne oranda verebiliriz?

Haberin Devamı

Oysa arkeoloji yerüstündeki bütün kültürlerin yeraltında kaynağını ortaya çıkaran bir daldır.

Gördüğümüz birçok şeyin tarihini bize bu çalışmalar gösterir. Çalışma koşullarının da ne olduğunu bilirsek bu alanda çalışanların yaptıkları fedakârlığı daha iyi anlarız.

Yaz sıcağında hepimiz ya deniz kenarında ya soğutmalı evimizde otururken güneş altında çalışan arkeologları hatırlatırım size.

İnsanlık tarihinin bu kazılar sayesinde öğrenildiği konusunda bilgileri bir yöntem ve yayınlarla desteklemek için Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü kuruldu. Uzmanlar daha önce yayınlanmış ama tükenmiş ya da daha önce yayımlanmamış birçok kitabın okura ulaşmasını sağladı. Böylece bir Milli Arkeoloji Enstitüsü kurulmuş oldu.

Gerek bizler gerek gelen yabancılar, kültürümüzü öğrenebilmek için kitaplara ihtiyaç duyuyorlardı.

Haberin Devamı

Yalnız meraklı okurlar değil, genç kuşak ve öğrenciler de.

Danışma kurulu toplantılarına katıldıkça bu alanda kitapların eksikliğinin derecesini, bilgimizin yüzeyselliğini fark ettim.

Şimdiye kadar kazı çalışmaları yapanların bazılarını tanıdım, kitaplarını okudum, bu enstitünün çalışmasıyla konuya bir süreklilik kazandırıldı. Artık geziler kültür turizmiyle gerçekleştiriliyor, bu kitaplar aracılığıyla yeraltı zenginliğini öğreneceğiz.

Arkeologların da bilimsel gereksinimlerine hiç kuşkusuz bu kitaplar cevap vereceklerdir.

Çalışmalar için 1.1 milyon tarihsel belge taranmış, yaklaşık 100 bin belge taranmış.

Başta Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi’ne, Fatma Şahin’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, bu konuda yardımlarını esirgemeyen kurumlara teşekkür borçluyuz.

Yayımlanan kitapların Listesi:

Josef Strzygowski, Küçük Asya: Sanat Tarihinin Bakir Toprakları

John Garshtang,
Hitit Diyarı

R.Ettinghausen, O Grabar, M. Jenkins-Madina, İslam Sanatı ve Mimarisi 650-1250

Haluk Pamir, Külliyeler 1. Cilt

Haluk Pamir, Külliyeler 2. Cilt

Albert-Louis Gabriel, Anadolu’daki Türk Anıtları - Birinci Cilt: Kayseri-Niğde

Kaan Üçsu, Anadolu Arkeolojisinin Unutulmaz Kâşifleri

Zainab Bahrani, Zeynep Çelik, Edhem Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü 1753-1914

Haberin Devamı

Osman Hamdi Bey, Osgan Efendi, Nemrut Dağı Tümülüsü

Ekrem Akurgal, Urartu ve Eski İran Sanat Merkezleri

Senem Kale, Gökçe Akgül, Arkeoloji Macerası

Albert-Louis Gabriel, Anadolu’daki Türk Anıtları – İkinci Cilt: Amasya-Tokat-Sivas

Hakan Öniz, Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi

Sema Doğan, Kalon Oros/Alanya Ortaçağ Arkeolojisi

John Turtle Wood, Ephessos’un Bulunması

V.İşler, N. P. Özgüner, Arkeolojide Bilişim Teknolojileri

Osman Hamdi Bey, Sidon Kral Mezarı Kazısı

TARE -01- 2021

(Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Yayınları) 

Yazarın Tüm Yazıları