Herkese felsefe

‘Şüphenin Tarihi - Felsefeye Giriş’ kitabı, yazarı Sadık Usta’nın deyişiyle filozofça düşünmek isteyen her yaştan okura hitap ediyor. Felsefe hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyenler okumalı.

Haberin Devamı

Düşünmeyi sevenler, düşünce tarihinin ana evrilmelerini öğrenmek isteyenler mutlaka felsefe tarihi okumalı. Sadık Usta’nın ‘Şüphenin Tarihi - Felsefeye Giriş’ kitabını tavsiye ederim.

İlk sayfada kitabın yazılış nedenini okuyoruz:

“Bana sürekli ‘Felsefeye giriş kitabı önerir misiniz?’ sorusunu yönelterek bu kitabı yazmama vesile olan felsefe severlere...”

Usta, Sunuş’ta kitabın özelliği üzerine açıklama yapıyor:

“Ülkemizde son yıllarda çok sevindirici bir gelişme yaşanmakta, özellikle gençler arasında felsefeye olan ilgi günden güne artmakta. Felsefe alanında yapılan özgün yayınlarda da gözle görülen bir artış söz konusudur. Bu durum, ülke ve toplum adına çok sevindiricidir.

Bu kitap, felsefe hakkında genel bilgi sahibi olmak ya da felsefeye girmek isteyen veya filozof Althusser’in ifadesiyle kendilerini ‘felsefeciden’ saymayan ama filozofça düşünmek ve özellikle de yaşamında düşünmenin araçlarıyla yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmak isteyen her yaşta insana hitaben yazılmıştır.

Haberin Devamı

Bu kitabı yazmaktaki amacım, hayatta karşılaşılan bilimsel, teorik, dinî, siyasi, sanatsal ve ahlâki sorunlara, zihinleri meşgul eden binbir türlü konuya ilişkin argümanlar geliştirmek, çareler düşünmek, felsefi düşünce ve yaşamın bir alışkanlık haline getirilmesine katkıda bulunmaktır.”

Ana bölüm başlıklarından seçmeler:

Taş Baltadan Kent Devrimine

Felsefenin Doğuşu

Felsefenin Anayurdu Neresi?

Felsefenin Alt Disiplinleri

Bilgi Meselesi

Nasıl Düşünürüz?

Varlık Felsefesi

Din Felsefesi

Etik ve Ahlâk Felsefesi

Uygarlıklar Neden Çöker?

Kitaptan seçme sözler:

Heraklitos: “Bir nehirde iki kez yıkanılmaz.”

Ludwig Wittgenstein: “Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir.”

Kant: “Hiçbir felsefe öğrenilemez, yalnızca felsefe yapmak öğrenilebilir.”

Hegel: “Her felsefe gerçek zamanda ortaya çıkar. Hiç kimse zamanının ötesine geçemez çünkü herkesin zamanı, zihninin ilkelerini içerir.”

Goethe: “Soyutlamalar insan aklından beslenir ve böylece insan aklı da eylem ve gözlem üzerinden soyutlanmış olur.”

Aristoteles: “Her hareket zamanda gerçekleşir ve her hareketin mutlaka bir hedefi vardır.”

Haberin Devamı

Baruch Spinoza: “Gerçek erdem, aklın kılavuzluğunda yaşamaktır.”

Herkese felsefe

‘Şüphenin Tarihi-Felsefeye Giriş’
Sadık Usta
Epsilon Yayınevi

 

 

Yazarın Tüm Yazıları