Baksı’da yeni çalışmalar

Hüsamettin Koçan’ın kurduğu Baksı Müzesi’nin açılışından bu yana etkinliklerini izlerim. Açılışında da bulundum.

Haberin Devamı

Müzede yeni açılan sergi ‘Gel Zaman, Git Zaman...’ adını taşıyor.

Koçan sergiyi şöyle anlatıyor: “Zaman geleceğe doğru akar. Yapıtlar ve anılar ise geçmişe aittir. İlham verici bir buluşmadır bu.

Bütün bu değerlendirmeler sanatın ve kültürün gerçek üreticisi olan insanı küçümser, inkâra kalkışır. İşte ‘Gel Zaman, Git Zaman’ başlıklı yeni sergimizle insanı ve üretimlerini dışlayan bu bakış açısının cesurca tartışılması için bir zemin oluşturmasını planladık.

Baksı Müzesi özgün, insani ve demokratik bir kültür ortamı için adanmışlık ve gönüllülük kavramlarını öne çıkararak, ‘üst sanat’, ‘alt sanat’ kavramlarını yok sayıyor. Bulunduğu bölge dahil olmak üzere, halk kültürü üretimlerini günümüz sanatı örnekleriyle yan yana getiren bir insan hikâyesi sunuyor.

Baksı’da yeni çalışmalar

Haberin Devamı

Müze olmak sadece sanat etkinlikleri ve sergiler üretmek gibi tarif edilirken, biz başından beri içinde bulunduğumuz toprakların göç veren kırsal alanında; kültürel yabancılaşmanın, kaybolmanın ve kendini aramanın aracı olan gurbet çilesine son verebilmek için insanlara güçlü bir üretim ortamı sağlamayı amaç edindik. Bunu da öncelikli olarak kadınlarla hayata geçirdik. Kadın istihdamı, eğitimi ve temsil alanını genişletme yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çatımız altındaki etkinlikleri planlarken  zamanın sahici algılanmasına, ürün karşısında daha duyarlı davranılmasına, Baksı’da yaşanan hayatın sahiciliğini üretme konusunda büyük bir inançla çaba gösteriyoruz.

Baksı’nın felsefesini oluşturan değerlere odaklanan sergi; günümüzde sanata hâkim olan bakışı tartışmak için bize belirli kolaylıklar sağlayacak diye düşünüyoruz. Zamanı algılamak için yeni bir bakış açısı ve vicdana ihtiyacımız olduğunu hatırlatan bu tartışmayı, Çoruh Nehri üzerine kurulmuş bir sal üstünde ‘Akarsu Üstünde Konuşmalar’ başlığı altında genişleteceğiz. Nasıl bir sonuca gideceğimizi zamanın bize göstereceğini söylemenin ötesinde, farklı disiplinlerden beslenen, mekân içinde mekânsızlık, zaman içinde zamansızlık kavramlarını üreten sergimizi izleyiciyle paylaşmaya hazırız.

Haberin Devamı

Artık her şeye yeniden bakma zamanı geldi.”

Sergide 100’e yakın sanatçının işleri yer alıyor.

 Sergi kapsamında düzenlenen Akarsu Üzerinde Konuşmalar ise 6-7 Haziran tarihlerinde Çoruh Nehri üzerinde yapıldı.

Jülide Ateş’in moderatörlüğünde yapılan ilk oturumun konusu Geçmiş Kime Aitolarak belirlendi. Doç Dr. Ayşe Köksal, Nevzat Sayın ve Doç. Dr. Nusret Polat oturumun konuşmacılarıydı.

Gelecek Nerede başlıklı ikinci oturumda ise Burçak Bingöl, Evrim Altuğ ve Doç. Dr. Fırat Arapoğlu salın üzerindeki yerlerini aldılar.

7 Haziran Cuma günü yapılan 3’üncü oturum ise Karışık Zihinler için Öneriler başlığını taşıyordu ve konuşmacılar Prof. Ferhat Özgür, Genco Gülan, Prof. Dr. Gülveli Kaya ile Nazlı Pektaş’tı.

Yazarın Tüm Yazıları