Dünden bugüne astroloji

Temelleri antik dönemde atılan astroloji günümüzde pek çok kişinin ilgisini çeken, üzerinde araştırmalar yapılan, aynı zamanda da çok eleştirilen bir alan. Peki, binlerce yıllık bir birikime sahip olan astroloji bugünlere nasıl geldi?

Haberin Devamı

Astroloji, binlerce yıldır insanların gökyüzü gözlemleri ve gökcisimlerinin hareketleriyle ilişkilendirerek geleceği tahmin etme ve kişilik analizi yapma amacıyla kullandığı eski bir bilim ve sanattır. Astrolojinin temelleri antik dönemlere dayanır. Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan gibi medeniyetlerde gökyüzünün hareketleri ve yıldızların konumları, tanrıların isteklerini ve insanların kaderini belirlemekte kullanıldı. İlk astrolojik haritalar ve astronomi bilgisi bu dönemde oluştu. Astroloji, Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de önemliydi.

Bu dönemde gökcisimlerinin insan davranışlarını etkilediği düşüncesi yaygındı. İmparatorlar astrologları danışman olarak kullanırdı. Antik Yunan filozofları da gökyüzünün insan yaşamı üzerindeki etkilerini tartışırdı.

Haberin Devamı

Dünden bugüne astroloji

İnsanlık sorularının yanıtlarını gökyüzünde aramayı seviyor.

Helenistik dönemde Batı astrolojisinin temelleri atıldı. Zodyak burçlarının oluşumu ve astrolojik semboller bu dönemde şekillendi. Düşünürler, matematikçiler, gökyüzünün hareketleri üzerine çalışmalar yaptı.

Ortaçağ döneminde astroloji büyük ilgi gördü ve birçok kral, lider ve bilgin astrologlara danışmanlık yaptırdı. Rönesans dönemiyle birlikte astroloji, astronomi ve diğer bilimlerle birleştirilmeye başladı ve Batı’da önemli bir bilimsel ve kültürel akım haline geldi.

Ortaçağ’da astroloji Batı Avrupa’da kilisenin baskısı altında kaldı. Ancak Arap dünyasında ve Doğu kültürlerinde gelişmeye devam etti. Rönesans dönemiyle birlikte Avrupa’da astroloji yeniden popüler hale geldi. 17 ve 18’inci yüzyıllarda astroloji, bilimsel gelişmeler ve Aydınlanma Çağı’nın etkisiyle zor bir dönem geçirdi. Ancak 19 ve 20’nci yüzyıllarda modern psikoloji ve insan davranışlarına olan ilgi, astrolojinin yeniden popüler hale gelmesine yol açtı. 20’nci yüzyılda astroloji daha psikolojik bir yaklaşımla ele alınmaya başladı. Carl Jung gibi psikologlar, astrolojik sembollerin insan psikolojisiyle ilişkisini inceledi.
Günümüzde de astroloji ilgi çeken bir alan. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte astrolojiye erişim kolaylaştı ve popüler hale geldi. Fakat her zaman eleştirilere maruz kalmış bir alandır. Bilimsel olarak kanıtlanmadığı düşünülen yönleriyle eleştirilse de birçok insan astrolojiyi bir rehber olarak kullanmayı tercih ediyor. Bazıları için eğlenceli bir hobi, bazıları içinse ciddi bir yaşam felsefesi olabilir.

Yazarın Tüm Yazıları