Renkli Kampüs

Merhabalar sevgili okurlar.

Renkli Kampüs; katılımcılarının yarısı fiziksel engelli gençlerden oluşan, çeşitlilikten ve farklılıklardan güç alan, ezber bozan bir gençlik programı. Ya da birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan Beş Kadın’ın “hayallerinin yolculuğunun” adı…

Bu Beş Kadın başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyorlar. ‘Dünyayı değiştirmek için önce dünyanı değiştir’ demişler ve üniversiteli gençlerin yer aldığı bir sorumlu liderlik ve farkındalık programı olan Renkli Kampüs’ü tasarlamışlar. Arzu Güneşli, İdil Ander Dede, Kristina Steinbüchel, Pınar Gökpınar ve Suna Özpar adlı bu olağanüstü kadınlar farklı şirketlerde ve farklı sektörlerde çalışıyorlar.

Arzu, Boyner’de Kurumsal Gelişim ve Yatırım Direktörü olarak görev yapıyor. İdil’in, sürdürülebilirlik üzerine danışmanlık veren “Köprü Danışmanlık” adlı bir şirketi, Kristina’nın da “The Big House” adlı bir mimarlık şirketi var. Pınar, BP’de Finansman Muhasebe ve Raporlama Müdürü. Suna da, insan kaynakları konusunda danışmanlık veriyor. Beşli’nin yolları Ortak İdealler Derneği’nce yöneticilere yönelik olarak düzenlenen “Yetkinin Ötesinde Liderlik” programı ile kesişmiş.

Bu beş kadın, tanışmalarının akabinde, engelli ve engelsiz üniversite öğrencisi gençlere yönelik fırsat eşitliğini hedefleyen, farklı düşünmeyi destekleyen, gençleri sivil toplumda aktifleşme konusunda motive eden bir liderlik programı oluşturmaya karar vermişler. Bu fikri projenin paydaşları olarak gördükleri üniversitelerdeki engelsiz kampüs koordinatörlerine, farklı kurumlardaki insan kaynakları yöneticilerine, benzer konularda çalışan çevrelerindeki bilgi sahibi uzmanlara danışmışlar. 2012 yılının başından 2015 yılının başına kadar süren hazırlık sürecinin ardından, ilk dönemlerini 21 Şubat 2015’te 17 değişik üniversiteden 33 katılımcı ile başlatmışlar.

İstanbul'daki üniversitelerde okuyan engelli ve engelsiz gençlerin 3 ay boyunca Cumartesi günleri yarım gün katıldıkları, iş dünyasından, STK'lardan konuşmacıların gençlere liderlik deneyimlerini, başarılarını/başarısızlıklarını aktardıkları 9 modülden oluşan bu program, gençleri kendi kabuklarını kırıp 1 adım daha atarak "sorumlu liderlik" yapmaya teşvik ediyor.

Katılımcılar, her dönem için, farklı üniversitelerden engelli-engelsiz, kadın-erkek, farklı bölümler ve farklı sınıflar dengesi gözetilerek seçiliyorlar. Şirketlerin IK yöneticileri ile gerçekleştirilen kariyer günlerinde ise gençlere staj ve kariyer yapma imkânı tanınıyor.

Renkli Kampüs, üç ana başlık üzerine inşa edilmiş bulunuyor:

  • Kişisel gelişim ve sorumlu liderlik tarafının geliştirilmesi
  • İnsan kaynakları bağı ve istihdama hazırlık
  • Sivil toplumda aktifleşmek için, seçilmiş STK’lar ile birlikte, toplumun çözüm bekleyen sorunları ile ilgili proje üretilmesi

Renkli Kampüs Programı’nca desteklenen bazı ana fikirler var. Bunların başında “Gençler İçin Fırsat Eşitliği” ve “İstihdama Hazırlık” geliyor. Gençleri rahat bir ortamda insan kaynakları yöneticileriyle buluşturan bu program, onlara kendi okudukları bölüm ile ilgili bir iş ve staj imkânı bulabilme fırsatı da veriyor.

Fırsat Eşitliği oldukça geniş bir kavram. Programın katılımcıları seçilirken engelli-engelsiz, kadın-erkek, devlet-vakıf üniversiteleri, farklı bölümler arası dengeye önem veriliyor. Bu programı farklı kılan en büyük özellik, engelli ve engelsiz katılımcıların bir arada olmaları ve katılımcıların yarısının engelli öğrenciler arasından seçilmesi.

Bu şekilde oluşturulan sinerji katılımcıların ileride çalışma hayatlarında ve bulundukları sosyal çevrelerde farklı düşünebilmelerini sağlayabilecek çok önemli bir adım. Bugüne kadar 30’dan fazla üniversiteden ve bir o kadar farklı bölümden seçilen yarısı engelli 90’a yakın katılımcı bu programdan mezun olmuş bulunuyor.

Program kişisel gelişimin önemi vurgulanarak tasarlanmış. Ayrıca sorumlu liderlik kavramı üzerine gelişen bir liderlik algısı yaratılmak istenmiş. Bunun gerçekleşmesi için ilham verici konuşmacılar, gençlere yeni ufuklar açan, onları değişik şekillerde düşünmeye iten konu başlıkları, her türlü fikri dile getirebilecekleri özgür bir ortam tasarlanmış, engelli öğrencilerin rahatlıkla hareket edebilecekleri engelsiz mekânlar seçilmiş. Bu mekânlar programa destek veren kurumların ofislerinin bulunduğu binalarda yer alıyor. Birçok kurum bu programı mekân sponsorluğu yaparak destekliyor. Bu sayede katılımcılar hem farklı kurumları ziyaret etmiş, hem de o kurumların üst düzey yöneticisi ile tanışma fırsatı yakalamış oluyorlar.

Programın bir başka fark yaratan kavramı da, ‘Sivil Toplumda Aktifleşmek.’ Katılımcıların birey olarak toplumumuzun çözüm bekleyen sorunlarının halli için katkıda bulunabilmesi ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları ile tanışabilmesi için program boyunca bir STK ile ekip halinde proje çalışması yapma fırsatı yaratılıyor. Oluşturulan ekipler kendilerine yol gösteren ve proje boyunca onlarla birlikte olan mentorlar ile çalışarak hayata geçirilebilecek projeler üretiyorlar.

Program ücretsiz, ancak mezun olmak için devam şartı var. Programın sonunda katılımcılar programa % 70 katılım sağlamaları şartıyla mezun olabiliyorlar. Ayrıca, tüm katılımcıların sivil toplum projelerinde aktif katılımının olması bekleniyor. Mezun olan katılımcılar mezunlar ağına ekleniyorlar ve bu sayede düzenlenen kariyer günlerine, eğitimlere ve daha sonraki programlara katılma hakkı kazanıyorlar.

Programın diğer alternatif programlara göre öne çıkan en önemli özelliği, farklı engel gruplarından (görme, işitme, bedensel engeller) öğrencilerin de katılıyor olması.

 

Beş Kadın’ın paraları olmadan, iş çevresinin desteği ile ve tamamen gönüllülük esası üzerine kurarak başlatmış oldukları bu program, dev bir gönüllü ordusu ile emin adımlarla büyümeye devam ediyor.

Umarım yolları hep açık olur bu olağanüstü Beşli’nin…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

X