Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

“Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” Projesi

Merhabalar sevgili okurlar.

Haberin Devamı

Puruli Kültür Sanat, kültürel belleğe ve birikime uzun vadede değer katacak kalıcı projeleri hayata geçiren bir kültür operatörü. Yaygın dolaşıma dahil olmayan sanatın mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşması amacı ile çalışıyor.  

“Puruli”, Anadolu’nun eski medeniyetlerinden Hititler tarafından kutlanan bahar festivalinin adı. İnanışa göre, Fırtına Tanrısı Tarhu ejderha İlluyanka’ya yenik düşer ve ülkede kıtlık baş gösterir. Bunun üzerine Tarhu, ejderhayı yenmek için diğer tanrılardan yardım ister. Tanrıça İnara, ejderhayı alt etmek için bir festival düzenler. Bu festivalde, Fırtına Tanrısı ejderhayı yener ve ülkeye yeniden bolluk gelir. Bundan sonra Hitit halkı her yıl düzenlenen Puruli festivali ile doğanın yeniden canlanmasını kutlar. 

Puruli Kültür Sanat; Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, AB Başkanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Destek Programı III. Dönem kapsamında “Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” başlıklı bir proje gerçekleştiriyor. Nisan 2021’de başlayan proje çalışmaları Temmuz 2022’ye kadar devam edecek. 

Haberin Devamı

Proje kapsamında Türkiye’de ve Avrupa’da sinemaya erişim alanında çalışan Sivil Toplum Örgütleri bir araya getirilerek çeşitli lobi faaliyetleri, atölye ve raporlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kamu spotu, anket gibi çıktılar aracılığı ile engelli bireylerin sinema etkinliklerine katılımının önündeki engellerin tanımlanması ve konuya çözüm getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, engelli bireylerin sinemada temsillerini güçlendirmeye ve Türkiye’de erişilebilir kültürel etkinlikler düzenleyen kurumlarla iş birliği kurmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.  

Polonya’dan Socio-Cultural Society of Koszalin’in iş birliği ile yürütülen projenin iştirakçileri; İngiltere’den Carousel Project, Almanya’dan KLAPPE AUF! Kurzfilmfestival, Belçika’dan Extra & Ordinary People asbl ve İspanya’dan Associació Inclús. Kendi ülkelerinde erişilebilir film festivali düzenleyen bu kurumlarla, kişilerin sinemaya eşit koşullarda erişebilmesi için fikir alışverişi yapılıyor ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılıyor. 

Haberin Devamı

Proje kapsamında sinemada erişime dair kısır döngüyü kırmak için yapılacak faaliyetlerden biri, bir sertifikasyon programının tanımlanması ve tanıtılması olacak. Bu doğrultuda “Erişilebilir Mekân Sertifikası” nın kriterleri projenin ortakları ve iştirakçileri ile sinema ve erişilebilirlik alanında çalışan aktörlerin ve temsilcilerin katkılarıyla tanımlanacak. Sertifikasyon sürecinin ana hatlarını çizmeden önce, Avrupa ülkelerinin bu konudaki uygulamaları üzerinde bir araştırma yapılacak. 2022 yılında yapılacak bir atölye çalışmasının ardından da sertifikasyon sürecinin kriterleri ortaya konulacak. 

Engelli bireylerin sinemaya erişimini sağlamak için yapılacak faaliyetlerden bir diğeri ise, “Erişilebilir Gösterimler için Minimum Kota” olacak. Bu faaliyetle, gösteri mekânı sahiplerinin ve dağıtım şirketlerinin gösterimlerinin belirli bir yüzdesini erişilebilir hale getirmelerinin yasal olarak zorunlu kılınması amaçlanıyor.

Haberin Devamı

Bu amaç doğrultusunda Puruli Kültür Sanat tarafından, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, Sivil Toplum Destek Programı III altında gerçekleştirilen Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema Projesi kapsamında çekilen “Erişilebilir Gösterimler için Minimum Kota Uygulaması Tanıtım Filmi” yayına girmiş durumda. Erişilebilirlik uygulamalarının sinema salonlarında ya da etkinliklerinde gösterilen filmlere belirli bir kota oranında dahil edilmesine ve bu sayede erişilebilir gösterimlerin yaygınlaştırılmasına dikkat çekmek amacıyla çekilen

tanıtım filminin Orijinal versiyonuna https://www.youtube.com/watch?v=OtMTTJtT3cM&t=2s,
Erişilebilir versiyonuna https://www.youtube.com/watch?v=v0znXb57jTo,
İngilizce versiyonuna ise https://www.youtube.com/watch?v=q4IwRXDopbY

adresli linklerden ulaşabilirsiniz. 

Haberin Devamı

Proje ile, uzun vadede politika yapıcıların bu tür çalışmalara ilgisinin artması ve gerekli düzenlemelerin yapılması hedefleniyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine erişimlerine olanak vererek onların hayatlarında önemli bir fark yaratmış olacak. 

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Yazarın Tüm Yazıları