HABER

Türkiye'nin yüzde 8'i IŞİD'e sempati duyuyor

Türkiye'de nüfusun yüzde 8'i ışid'e sempati duyuyor. Bu çarpıcı rakammerkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu PEW'in araştımasından.Araştırma şirketi PEW, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Nijerya,Senegal, Malezya, Pakistan ve Ürdün gibi 11 Müslüman ülkede anket yaptı.Araştırmaya katılanlara '"IŞİD'e sempati duyuyor musunuz?"' sorusuyöneltildi.Buna göre, Türkiye'de ankete katılanların yüzde 73'üIŞİD'e karşı herhangi bir sempati beslemediklerini fade etti. Yüzde19'luk kesim 'fikrim yok' yanıtını verdi. Ankete katılanlarında yüzde8'lik kesimi ise IŞİD'e karşı sempati beslediğini söyledi.Anketin yapıldığı ülkeler arasında soruya "evet" cevabı verenler arasında Türkiye 5'inci sırada yer aldı.Örgütekarşı en yüksek oranda sempati ise yüzde 14'le Nijerya'da gözlemlendi.Nijerya'yı yüzde 11'er destek oranıyla Malezya ve Senegal takip etti.Pakistan'daise ankete katılanların yüzde 62'lik bölümü soruya 'fikrim yok'yanıtını verdi. Lübnan'daki Müslümanların ise neredeyse tamamı IŞİD'eolumsuz baktıkları yanıtı verdi.
Türkiye'de nüfusun yüzde 8'i ışid'e sempati duyuyor. Bu çarpıcı rakammerkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu PEW'in araştımasından.Araştırma şirketi PEW, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Nijerya,Senegal, Malezya, Pakistan ve Ürdün gibi 11 Müslüman ülkede anket yaptı.Araştırmaya katılanlara '"IŞİD'e sempati duyuyor musunuz?"' sorusuyöneltildi.Buna göre, Türkiye'de ankete katılanların yüzde 73'üIŞİD'e karşı herhangi bir sempati beslemediklerini fade etti. Yüzde19'luk kesim 'fikrim yok' yanıtını verdi. Ankete katılanlarında yüzde8'lik kesimi ise IŞİD'e karşı sempati beslediğini söyledi.Anketin yapıldığı ülkeler arasında soruya "evet" cevabı verenler arasında Türkiye 5'inci sırada yer aldı.Örgütekarşı en yüksek oranda sempati ise yüzde 14'le Nijerya'da gözlemlendi.Nijerya'yı yüzde 11'er destek oranıyla Malezya ve Senegal takip etti.Pakistan'daise ankete katılanların yüzde 62'lik bölümü soruya 'fikrim yok'yanıtını verdi. Lübnan'daki Müslümanların ise neredeyse tamamı IŞİD'eolumsuz baktıkları yanıtı verdi.
GÜNCELLENME