HABER

Lê mixabin hinek jin belki nikaribin 9 Adarê bibinin

Her gava ku hun vi filmi temaşe bıkın, de kezevame bı şevuti(Çağla Pınar Tunçel - Halil Yücer)
Her gava ku hun vi filmi temaşe bıkın, de kezevame bı şevuti(Çağla Pınar Tunçel - Halil Yücer)
GÜNCELLENME