EĞLENCE

Kuşköy'ün kuş dili NTY'ye haber oldu

Giresun’da ‘kuş dili’ adı verilen ıslıkla anlaşan Kuşköysakinlerinin beyinlerinin her iki lobunu da kullandıkları ortaya çıktı. The NewYork Times’a da konu olan bu çalışmaya kadar bilim insanları yazılı, sözlü ya daişaret yoluyla olan iletişimlerde beynin sol lobunun kullanıldığını, sağ lobunise müziği anlamaya yardımcı olduğunu düşünüyordu. Almanya’da RuhrÜniversitesi’nde görev yapan nörolog Prof. Dr. Onur Güntürkün ve çalışmaarkadaşları ‘kuş dili’ konuşan 31 Kuşköy sakini üzerinde deney yaptı.Deneklerin sağ ve sol kulaklarına aynı anda sözlü ya da ıslıklı sesler verildi.Sözlü seslerde deneklerin yüzde 75 oranında duyduklarını sağ kulaklarıylaalgıladıkları, yani beyinlerinin sol lobunu kullandıkları belirlendi. Fakatıslıkla verilen seslerde deneklerin beynin her iki lobunu da eşit derecedekullandıkları gözlemlendi.
Giresun’da ‘kuş dili’ adı verilen ıslıkla anlaşan Kuşköysakinlerinin beyinlerinin her iki lobunu da kullandıkları ortaya çıktı. The NewYork Times’a da konu olan bu çalışmaya kadar bilim insanları yazılı, sözlü ya daişaret yoluyla olan iletişimlerde beynin sol lobunun kullanıldığını, sağ lobunise müziği anlamaya yardımcı olduğunu düşünüyordu. Almanya’da RuhrÜniversitesi’nde görev yapan nörolog Prof. Dr. Onur Güntürkün ve çalışmaarkadaşları ‘kuş dili’ konuşan 31 Kuşköy sakini üzerinde deney yaptı.Deneklerin sağ ve sol kulaklarına aynı anda sözlü ya da ıslıklı sesler verildi.Sözlü seslerde deneklerin yüzde 75 oranında duyduklarını sağ kulaklarıylaalgıladıkları, yani beyinlerinin sol lobunu kullandıkları belirlendi. Fakatıslıkla verilen seslerde deneklerin beynin her iki lobunu da eşit derecedekullandıkları gözlemlendi.
GÜNCELLENME