HABER

BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım: Dolar düşüşe geçti

BDDK, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Karara göre, şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, TL cinsinden kredi kullandırılmamasına karar verildi. Karar sonrası dolar kuru saat 20.00 itibarıyla 16,50 TL'ye Euro ise 17.42 seviyesine kadar geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

BDDK'dan karar sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

KARAR SONRASI DOLAR/TL 16,50 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

BDKK'nın aldığı karar sonrası dolar kuru, saat 20.00 itibarıyla yüzde 4,80'e varan düşüşle 16,50 seviyesine kadar geriledi. Kur gün içinde 17,37'nin üzerini görmüştü.

"FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYİCİ BİR ADIM"

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun, Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Akıl Çemberi' programında BDDK'nın aldığı kararın nasıl yorumlandığını açıkladı.

Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

Teknik bir karar ama genel anlamında baktığınızda finansal istikrarı destekleyici bir adım. Kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Dolardaki düşüş de bunu desteklemiş oluyor. Teknik bir detay olarak şöyle; BDDK'nın aldığı bu karar şirketlerin kredi kullanımına yönelik bir karar.

Bu şirketlere yönelik karar olduğu için diyelim ki senin elinde bir miktar döviz var. Bunun yerine TL kredi alıp dövize yatırma. Böylelikle bir sınır getirilmiş oluyor. Karar sıcak olduğu için şu anda böyle yorumlanıyor.

GÜNCELLENME