Oynatma Listesi
LİFE STYLE

Anlaşmalı boşanma davası nedir? Anlaşmalı boşanma koşulları nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası nedir? Çiftlerin boşanırken dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Anlaşmalı boşanma davasının koşulları nelerdir? Boşanma davalarında görev ve yetki hangi mahkemededir? Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi nasıl hazırlanır? Boşanma davalarında avukat temsili zorunlu mudur? Bir yıl dolmadan açılan anlaşmalı boşanma davaları geri çevrilir mi? Avukat Sinem Rumeli anlaşmalı boşanma davaları hakkında tüm soruları yanıtlıyor.

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıl süren evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde söz konusu olur.

Evlilik ilişkisinin en az 1 yıl sürmüş olması
Eşlerin mahkemeye beraber başvurmuş ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması
Tarafların hâkim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları
Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu düzenlemelerinin hakimce uygun bulunması.

Boşanma davalarında davalı/ davacının ikametgahı, eşlerin son 6 ay birlikte oturdukları yer Aile mahkemesi yetkilidir. Fakat anlaşmalı boşanma davasında taraflar yetki itirazında bulunmayacakları için istendiği takdirde Türkiye’nin her yerinde açılabildiği uygulamadan yansımaktadır.

Boşanma dava dilekçesi kısa ve matbu bir formda hazırlanabilir; anlaşması boşanma davası bakımından önem arz eden husus çiftlerin her ikisi tarafından imza edilen protokollerin düzenlenmesidir. Bu protokolde maddi manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti, çocuklar ile kişisel münasebet gibi hususlar düzenlenir.

Protokol ile belirlenen hususların hâkim tarafından uygun bulunması gerekir. Hâkim gerek görürse bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Hâkimin yapmış olduğu bu değişikliklerinde, taraflarca kabul edilmesi gerekir. Aksi durumda dava çekişmeli boşanma davasına döner. Uygulamada hakimler genelde tarafların anlaşma sağladıkları şartları kabul ettiklerinden bu durum ile pek karşılaşılmaz.

Boşanma davalarında avukatla temsil zorunluluğu söz konusu olmayıp kişilerin haklarının korunması  ileride anlaşma koşullarında problem yaşanmaması için protokoldeki her bir cümlenin de önemi olduğundan avukatın anlaşmalı boşanma sürecinde yer alması tavsiye olunmaktadır.

İki taraf olan eşlerin boşanma davasında bizzat duruşma salonunda olmaları gerekir. Hâkim nezdinde boşanma iradelerini tekrar ortaya koymaları gerekir. 

Genellikle davaların uzun sürdüğü ülkemizde, anlaşmalı boşanma davaları şaşılacak derecede hızlı sonuçlanabilmektedir. Davanın boşanma davaları konusunda deneyimli bir avukat aracılığıyla yürütülmesi halinde evlenmek için harcadığınız zamandan daha kısa bir süre içerisinde boşanmanız mümkün olabilir. Elbette bu hususta mahkemenin iş yükü, uygulaması ve usul işlemlerinin zamanında yerine getirilmesi önemlidir. 

Anlaşmalı boşanma protokolünü imzalayan ve duruşmada boşanma iradelerini ortaya koyan taraflar karşında tarafların iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması halinde hakim evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanaatiyle boşanmalarına karar verir.

Uygulamada 1 yıl dolmadan açılan anlaşmalı boşanma davaları aile mahkemeleri hakimi tarafından usülden reddedilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre böyle bir durumda davayı usülden reddetmek yerine eşler arasındaki uyuşmazlığın diğer boşanma nedenlerine dayanıp dayanmadığını araştırılması gerekir.

Boşanma kararı verildikten ve kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştikten sonra, yazı işleri müdürü, boşanma ilamını, nüfus müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlükleri online çalıştıklarından, ilamın kesinleşmesinden kısa bir süre sonra boşanma ilamın nüfus kaydınıza işlenmiş olacaktır. Karar nüfusa geçince yeni nüfus cüzdanınızı muhtemelen 1 gün içinde alabilirsiniz.

Kadın boşanmasının kesinleşmesinden 300 gün sonra evlenebilir. Bu kadar beklemek istemiyorsa ve hamile değilse ya da son boşandığı kocası ile tekrar evlenmek istiyorsa aile mahkemesinden alacağı kararla iddet süresi denilen bu süreyi beklemeden evlenebilir.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER