Oynatma Listesi
LİFE STYLE

Aldatma durumunda çiftlerin yasal hakları nelerdir?

Boşanma sebepleri arasında aldatma sebebiyle ayrılıklar yaygın olarak görülüyor. Aldatma eyleminde eşlerin yasal hakları aldatma eyleminin çeşidine göre değişiyor. Peki, zina boşanma sebebi midir? Zina suç mudur? Zinaya dayalı boşanma davası ne zaman açılmalıdır? Aldatan eş maddi ya da manevi tazminat talep edebilir mi? Aldatma eyleminin velayet üzerinde bir etkisi var mıdır? Avukat Aslı Doğanay, aldatma durumunda çiftlerin yasal hakları hakkında tüm soruları yanıtlıyor.
  1. Zina nedir?

Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir.

 

  1. Zina boşanma sebebi midir?

Zina eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün ihlali sonucunu doğuran, kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. 4721 sayılı TMK’nun 161. Maddesindeki açık hüküm gereği de Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

 

  1. Zina bir suç mudur?

Zina eylemi eski TCK kapsamında bir suç olarak tanımlanmışsa da 2004 yılında yayımlanan 5237 sayılı TCK kapsamında zina eylemi bir suç olmaktan çıkarılmıştır. Zina şuanda hukukumuzda yalnızca bir boşanma sebebi olarak yer almaktadır.

 

  1. Aldatmanın her çeşidi zina kapsamında değerlendirilebilir mi?

Eşlerin başkasıyla öpüşmesi, sarılması veya dokunması vb. haller Medeni Kanun’a göre zina olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi hallerde haysiyetsiz yaşam sürme ya da evlilik birliğinin sarsılması gerekçesiyle boşanma davası açılabilir.

 

  1. Zinayı öğrenen eş buna dayalı boşanma davasını ne kadar süre içinde açmalıdır?

Zina eyleminden ötürü dava hakkı bulunan eş zina eylemini öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde boşanma davası açmalı ve bu iddiasını dile getirmelidir. Zina eylemi üzerinden beş yıl geçmesiyle zinaya bağlı olarak dava hakkı düşer. Örnek vermek gerekir ise zina eylemi 6 yıl önce gerçekleşmiş ve eş bunu 3 ay önce öğrenmiş ise artık zinaya bağlı olarak boşanma davası açamaz.

 

  1. Zinayı affeden eş buna dayalı boşanma davası açma hakkını kaybeder mi?

Kanunun açık hükmü gereği zinayı affeden tarafın zina eylemi nedeniyle dava hakkı yoktur. Af açık veya zımni olarak yapılabilir. Önemli olan dava hakkı olan eşin, aldatıldığını öğrendikten sonra, evliliğini kurtarmaya yönelik girişimleri aldatan eşin affedildiği anlamına gelmeyecektir, Ancak evlilik birliğinin zinaya rağmen devam etmesi halinde dava hakkı olan eşin zina yapan eşi affettiği şeklinde yorumlanabilir.

 

  1. Aldatan eşten tazminat alınabilir mi?

TMK Madde 174- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

 

Bu maddeden hareket ederek zina eyleminin mutlak ve kusura dayalı bir boşanma nedeni olmasından ötürü aldatılan eş maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.

 

  1. Eşlerin velayet üzerindeki hakları aldatma durumunda nasıl şekillenir?

Zina ya da aldatma eylemi esas olarak boşanma ve tazminat sonuçlarını doğurmakta olup müşterek çocukların velayetine ilişkin doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Velayet ile ilgili hükümler TMK’da ayrıca düzenlenmiş olup çocuğun üstün menfaati doğrultusunda hakime takdir yetkisi verilmiştir. Bu nedenle kural olarak boşanma ve velayet ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ancak hakim velayete ilişkin yargılama yaparken

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER