LİFE STYLE

4.5 milyar dolar çöpe gidiyor!

Plastik atıklar, çevre kirliliği felaketinin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu plastiklerin bazıları geri dönüştürülebiliyor bazıları ise dönüştürülemiyor. Cam, plastiğe göre sağlıklı olsa da, camın dönüştürülmesine harcanan enerji ve para, plastiğe harcanan enerji ve paradan daha fazla. Peki ne yapmalı? Mikro ölçekte, plastik atıklar nasıl saklanmalı, nasıl dönüştürülmeli? Sürdürülebilirlik Uzmanı/Çevre Mühendisi Serkan Soyuer cevaplıyor.

Günümüzde plastik kullanımına karşı negatif yönde oluşan bakış açısının temelinde sorumsuz tüketim bilinciyle birlikte atık yönetimi konusunda toplumun bilinçsiz davranışı yer almaktadır.

Plastik tüketimine karşı toplumda oluşturulan kümülatif algının etkisine baktığımızda, plastiğin kullanılmaması yönünde bir algı oluştuğunu görmekteyiz. Bu nedendendir ki plastik yerine cam materyallerin tercih edilmesi de artmış durumda. Toplum genelinde bilinmesi gereken asıl konu, plastik kullanımının ortadan kaldırılması değil, kullanım sonucu oluşan atığın yönetiminin sağlanabilmesidir.

Plastik yerine cam kullanımına geçilmesi aslında camın geri dönüşüm süreçlerinde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle doğal kaynak tüketiminde de artış sağlayacağını bizlere göstermektedir.

Plastik atıkların geri dönüşümünün sağlanması ülke ekonomilerine ciddi oranda katkı sağlıyor. Günümüzde geri kazanılabilir plastiklerin yüzde 95’i geri kazanılamıyor. Bu ise yılda global anlamda 80 ila 120 milyar dolar arasında bir kayıba neden oluyor.

Döngüsel ekonomiye katılım ile atıkların geri dönüşümüne verilen önem sonucu 2030 yılına 4.5 trilyon dolarlık bir ölçekte ekonomik değer yaratılması söz konusu.

Hane halkı tarafından geri dönüşüme kazandırılacak olan bir pet şişe bile bu noktada önemli bir yer teşkil ediyor. Çok basit bir yaklaşım ile evlerimizde oluşan plastik atıkları ayrı bir yerde biriktirerek bunları geri dönüşüm konteynerlerine bırakabiliriz. Ama tabii ki her şeyin başında bilinçli bir tüketim algısı ile plastik kullanımını minimuma indirmek gerekiyor.

Sorumsuz tüketim sonucunda Pasifik Okyanusu’nun ortasında 3,4 milyon kilometrekareyi geçen devasa bir atık yığını oluşmuş durumda. Bu ise dünyada 7. kıta olarak adlandırılıyor ve bu kıta Türkiye’nin 5 katı boyutlarına ulaşmış durumda.

GÜNCELLENME