Unilever’in ilk imaj kampanyası

Bir dünya devinin reklamlarla Türkiye’ye geliş öyküsü.

Haberin Devamı

UNILEVER’İN 55 YILLIK “SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORLAR” KAMPANYASI

Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan Unilever’in geçmişi, 19. Yüzyıl’ın sonuna kadar uzanır.

Unilever’in ilk imaj kampanyası

Lever Brothers (Lever Biraderler) şirketinin kurucusu William Hesketh Lever, 1890’ların sonunda kişisel hijyenin pek umursanmadığı Viktoria dönemi İngilteresi’nde, temizliği ve hijyeni yaygınlaştıracak bir sabun markası fikri üzerinde çalışır. Defterine düştüğü notlarda hayalindeki Sunlight markasını şöyle tarif eder: “Temizliği sıradanlaştıracak; kadınların iş yükünü azaltacak, insan sağlığını ve cazibesini artıracak; kullananları, hayatlarından daha fazla keyif alacak hale getirerek ödüllendirecek.”

Haberin Devamı

Unilever’in ilk imaj kampanyası

Lever’in hayal ettiği ürün hakkında aldığı notlardan 30-35 yıl sonra sabun üreticisi İngiliz şirketi Lever Brothers ve Hollanda merkezli margarin üreticisi Margarine Unie, 2 Eylül 1929 günü bir anlaşma imzalarlar. Anlaşmada asıl niyet, iki şirketin birbirlerinin faaliyet alanlarından uzak durmalarıdır. Ne var ki aksi olur ve koşullar iki şirketi birleşmeye yönlendirir. Unilever, 1 Ocak 1930 tarihinde resmen kurulur.

TÜRKİYE İLE TANIŞMA


Türkiye’nin Lever Biraderler şirketi ile tanışması ise Unilever’in resmi kuruluşundan öncesine dayanır. Lever ürünleri, Türk tüketicisine 1924 yılından itibaren şirketin yan kuruluşu G&A Baker Limited aracılığı ile ulaşır.

Unilever’in ilk imaj kampanyası

Türkiye'deki ilk Unilever yatırımı ise 1951 yılında gerçekleşir. Unilever-İş Ticaret ve Sanayi Türk Limited Şirketi, 1951 yılında Türkiye İş Bankası ve Unilever N.V.-Rotterdam ortaklığıyla kurulur. G.& A. Baker Limited tarafından 1 Kasım 1947’de satın alınmış olan, Bakırköy’deki (İstanbul) tohumdan yağ çıkartma fabrikası, 1 Ekim 1951'de Unilever-İş'e devredilir. Fabrika, 5 Ocak 1953'te margarin üretimine başlar ve Türk tüketicisi SANA ve Vitra margarin markalarıyla tanışır.

Haberin Devamı

Sana markasının lansman kampanyası, Türkiye’nin ilk reklam ajanslarından Grafika tarafından gerçekleştirilir. Grafika, Sedat Sialom tarafından 1944 yılında kurulmuş ülkemizin en köklü reklam ajanslarındandır. Bugün Türkiye’nin en büyük ilk 10 ajansı arasında yer alan Lowe İstanbul’un köklerinde Grafika vardır. Bu ajans uluslararası Lintas’a katılarak Grafika Lintas adını almıştır. Grafika Lintas ve Ajans Ada’nın birleşerek oluşturdukları ajans ise sonra Lowe Lintas’a dönüşür. Lowe ve Lintas ajans ağlarının global ölçekte birleşmesinden sonra da 2001’de Lowe ismi benimsenir.

SANA lansman kampanyası, o tarihte belki de tek müşterisi Unilever olan genç Grafika’nın imzası ile 8 Şubat 1953 Pazar günü başlar. Aşağıdaki ilanlardan ikincisi birkaç ay süreyle Pazar günleri Hürriyet’te çıkar.

Haberin Devamı

Unilever’in ilk imaj kampanyası

Unilever’in ilk imaj kampanyası

Hollandalı kızların ellerindeki tepsilerde SANA taşıdıkları ilanda Türk tüketicisine şu sözlerle seslenilir:

“Memleketin en modern tesisatile mücehhez UNİLEVER'in Bakırköy’deki (İstanbul) fabrikası Holandalı mütehassıslar tarafından idare edilmektedir. Üç çeyrek asırdan beri, Avrupa Amerika ve diğer memleketlerde kurduğu birçok fabrikalarda edindiği geniş tecrübeye dayanarak, Unilever fevkalâde sihhî ve temiz şartlar altında imâl ettiği gıda maddelerinin kalite bakımından asla değişmeyen mükemmeliyetini garanti etmektedir.”

İLK KURUMSAL İMAJ KAMPANYASI


SANA ve Vita margarin markalarının piyasa verilişinden yaklaşık beş yıl sonra Unilever, Türkiye’deki ilk kurumsal imaj kampanyasını yapmaya karar verir. Aradan geçen sürede Türk tüketicisi bu markaları tanımıştır ama ürünlerin arkasındaki firma yeterince bilinmemektedir.

Haberin Devamı

Yine Grafika tarafından hazırlanan imaj kampanyasında bu sefer Unilever anlatılır. “Sizin için çalışıyorlar” başlığı ile yayınlanan kampanya 8 farklı ilandan oluşur. Her ilanda üretim sürecinin değişik aşaması ve bu işleri yapan insanlar anlatılır.

Laboratuvar illüstrasyonlu, 20 Ocak 1958 tarihli ilk ilanda bir laborantın görevleri şöyle açıklanır:

“Günde sekiz saatten haftada altı gün çalışıyor. Fakat elbette gözü bülün gün mikroskopla değildir. O ve mesai arkadaşlarının lâboratuvarımızda yapacak çok işleri vardır.Gelen ham maddelerle yardımcı maddeleri devamlı olarak kontrol ederler. İmalâtın her safhası onların kontrolü altındadır. Gıda maddeleri için çok mühim olan bakteriyolojik bakımdan da tamamlanmış mamûlü titizlikle muayene ederler. Bu lâboratuvar personeli kontrol vazifelerindehiç müsamaha tanımazlar. Esasen buna mecburdurlar, çünkü mamûllerimiz SANA ve VİTA için tespit ettiğimiz standardlar yüksektir.
Fakat bu kontrol işinden başka, mamûl size, yani müstehlike, sevke hazır oluncaya kadar yapılması lazım gelen yüzlerce iş daha vardır.
Gayemiz, yüksek evsaflı gıda maddesi imâl etmek ve bunları çok makul fiyatlarla satmaktır. Bunda ve buna benzer yüzlerce işle, Türk ve Hollanda sermayesinden meydana gelmiş olan Unilever-İş Türk Ltd. Şti., tecrübe ve kaynaklarını işte bu şekilde halkın hizmetine arzetmektedir. Yalnız Türkiye'de değil dünyanın 57 muhtelif memleketinde Unilever bu şekilde çalışmaktadır.”

Haberin Devamı

Unilever’in ilk imaj kampanyası

Devam eden ilanlarda üretim ve dağıtım sürecinde yer alan diğer aşamalara yer verilir.

AMBALAJ BANTI


Unilever’in ilk imaj kampanyası

DAĞITIM


Unilever’in ilk imaj kampanyası

KESİM BANTI

Unilever’in ilk imaj kampanyası

SÜT PASTÖRİZE KAZANLARI

Unilever’in ilk imaj kampanyası


YAĞLARIN SERTLEŞTİRİLMESİ


Unilever’in ilk imaj kampanyası

VİTA DOLUM BANTI

Unilever’in ilk imaj kampanyası

SEVKİYAT

Unilever’in ilk imaj kampanyası

Yazarın son yazıları

#31 Temmuz 2013 Minimalist reklamlar
#28 Temmuz 2013 Bilen Şoför Kazanıyor
#24 Temmuz 2013 Flört oyununda öne geçmek için
#21 Temmuz 2013 Bir markanın doğuş öyküsü
#17 Temmuz 2013 Sigarayı bıraktıran reklamlar
#14 Temmuz 2013 Türk reklamcılığının dönüm noktası bir kampanyaYAZARIN TÜM YAZILARI İÇİN >>


Yazarın Tüm Yazıları