Teknolojinin gelişimi, hayatımızdaki yeri ve geleceği

Değerli Hürriyet okurları, yeni makalemde sizlere teknolojinin ortaya çıkışı, hayatımızdaki yeri ve geleceğinden bahsedeceğim.

Haberin Devamı

Teknoloji, herhangi bir endüstri dalıyla ilgili tasarım ve yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgiler bütünü olarak düşünülebilir. Teknoloji terimi sanat/beceri anlamına gelen “techne” ve çalışma alanı anlamına gelen “logia” sözcüklerinden türemiştir. Sözcüğün İngilizce’ de ilk ortaya çıkışı ise 17. yüzyıla dayanmaktadır. İlk zamanlarda yalnızca sanatın uygulanması anlamında kullanılmış, ancak daha sonraları anlamı değişmiştir.

YÜZYIL İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN TEKNOLOJİ

Teknoloji, 20. yüzyılın başlarında bazı süreç ve düşüncelerin çeşitli araçlara ve makinelere dönüşmesini kapsayacak kadar genişlemiştir. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise, teknoloji artık insanın çevresini dönüştürmek için araştırarak yaptığı etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Teknoloji tanımı yıllarca bilimle doğrudan ilişkilendirilmiş ve günümüzde de yaygın olarak bilimsel bilginin yaşama geçirilme yöntemleri halinde kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

TEKNOLOJİ GELİŞMİŞ BİR UYGARLIK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Teknolojinin gelişimi çok eski zamanlara dayanmakta, hatta ilk basit aletlerin yapımına kadar uzanmaktadır. Orta çağın ardından özellikle “Endüstri Devrimiyle” modern teknoloji dönemi başlamıştır. Bir yandan teknolojik gelişmeler hızlanırken, diğer yandan coğrafi sınırlar genişlemiş, politik oluşumlar teknolojik gelişmelere paralel bir yön izleyerek değişmiştir. Teknoloji geleneksel yapıları değiştirirken, hiç umulmadık sonuçlara da yol açmıştır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında teknoloji yapıcı olarak göze çarpsa da, yıkıcı sonuçlarıyla da değerlendirilmektedir.

TEKNOLOJİ GELİŞİMİNİN HIZINA YETİŞİLEMİYOR

20. yüzyıla gelindiğinde teknolojinin gösterdiği değişim hızı, insanlık tarihinin geçmiş hiçbir anında görülmemiştir. Teknolojinin getirdiği yenilikler birçok alanı etkiledi ve değiştirdi. İnsanların giyim, kuşamını dahi etkileyen yeni malzemeler gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıktı. 1800’lü yıl-arın sonuna doğru tramvayın ortaya çıkışıyla, şehirler uzaklık kavramından bağımsız olarak gelişmeye başladı. 1900’lü yılların başında otomobil üretiminin seri üretime başlaması ve ucuzlamasıyla sanayi toplumlarında kırsal ve şehir mesafesi azalırken, kırsal kavramı da yavaş yavaş değişmeye başladı. Yine 1900’lü yılların başında Wright kardeşlerin hemen ardından uçak endüstrisinde de büyük gelişmeler yaşandı.
Teknolojinin gelişimi, hayatımızdaki yeri ve geleceği
RADYO VE TELEVİZYON İLE BİRLİKTE İNSANLARIN YAŞAM TARZI DEĞİŞTİ

1900’lü yılların hemen başında Atlantik ötesi ilk radyo mesajının iletilmesi geliştirilmiş elektronik teknolojisi sayesinde olurken, hemen ardından gelen televizyon yeni bir iletişim aracı olarak kabul edildi ve insanların yaşam tarzını önemli ölçüde değiştirdi.

Haberin Devamı

HESAP MAKİNESİNDEN, MODERN BİLGİSAYARA

İlk hesap makineleri 2. Dünya Savaşı’nın öncesinde vardı, ancak 1948 yılında transistorun’ un keşfiyle modern bilgisayarların önü açılmış oldu. 2. Dünya Savaşı sonrasında nükleer enerjinin gündeme gelmesi, 1957 yılında Sovyetler Birliği’nin uzaya ilk yapay uyduyu fırlatması ve diğer tüm gelişmeler 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki bilimsel gelişmelerin sonucu olarak meydana geldi.

YÜZYILA GELİŞEN TIP TEKNOLOJİLERİ DAMGA VURDU

Yepyeni ilâç ve tedavi yöntemleriyle gelişen tıp teknolojisi 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurdu. Yaşanan gelişmelere paralel olarak, insan yaşamı 1 asır öncesine oranla neredeyse iki kat uzamış oldu. Biyolojide yaşanan teknolojik gelişmeler ise, genetik mühendisliğinin kapılarını araladı. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda günümüzde insan gen haritasının çıkarılmasına kadar gelinmiş oldu.

Haberin Devamı

TEKNOLOJİYE PARALEL OLARAK TOPLUMSAL YAPI DEĞİŞİME UĞRADI

Teknolojinin değişime uğrattığı önemli alanlardan bir tanesi de toplumsal yapı oldu. Teknolojinin geldiği nokta sayesinde insanların ömrü uzadı, daha sağlıklı ve daha yüksek bir yaşam standardına erişildi. İnsanların çalışma saatleri azaldı, bunun bir sonucu olarak da kendilerine ayırdıkları boş vakitleri arttı. Hızlı nüfus artışına rağmen, dünyanın kendi kendine yetmesi yolunda önemli çalışmalar yapıldı ve yol kat edildi. Birçok doğal afete çözüm yolları bulundu. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar, başka bir yerdeki insanlarla kolay ve hızlı haberleşmeye başladıkları gibi herhangi bir yere hızla ulaşmaya da başladılar.

Haberin Devamı

NÜKLEER SİLAHLAR, TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN BİR SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Teknolojik gelişmelerin birçok alanda olumlu yansıması olsa da, tarihin geçmiş yıllarında olduğu gibi olumsuz yönleri de maalesef oldu ve nükleer silahlar gelişmeye başladı. Bunun yanında endüstriyel atıklar dünyanın kirlenmesine yol açmanın yanında, atmosfere dahi zarar vermeye başladı.

TEKNOLOJİYİ OLUMLU YÖNDE KULLANMAK BİZİM ELİMİZDE

Teknolojinin kelime anlamından, tarihsel gelişimine kadar birçok noktasına değindiğim bu makalemde gelmek istediğim asıl nokta, teknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerini biz insanların öne çıkardığını göstermekti. Teknolojiyi günümüzün sorunları olan işsizlik, ulaşım, haberleşme, hastalıklar, salgınlar, bilgi edinme gibi alanların gelişiminde kullanmalı ve nükleer silahlanma, siber saldırı gibi olumsuz teknolojik gelişmelerin önüne geçilmesini sağlamalıyız. Aksi takdirde insanlığın kendi yarattığı uygarlık kavramını, yine teknolojiyle yok edebileceği öngörülmektedir.

Haberin Devamı

Bu makalemde siz değerli Hürriyet okurlarına, dilimizden hiç düşürmediğimiz teknoloji kelimesinin manasından, ortaya çıkışından, hayatımızdaki yeri ve geleceğinden bahsederken, teknolojinin hayatımıza kattığı değerleri, kolaylıkları ve tehlikeleri bazı önemli bilgiler ışığında örneklerle aktarmak istedim. Sizler için özel olarak kaleme alacağım yeni makalemde bir araya gelmek üzere, hepinizin teknolojiyle dolu sağlıklı günler geçirmesini dilerim.

Yazarın Tüm Yazıları