UFO OLAYI

UFO OLAYI

Zaman, zaman yazılı ve görsel basında UFO haberleri yer alır. Gecenin karanlığında gökyüzünde beliren ışıklı görüntülere işte UFO burada denir. Bu olayların UFO olup olmadığına, sizler kendiniz aşağıda sıralayacağım gerekçelere bakarak, karar verebilirsiniz.

Haberin Devamı

1-  Venüs gezegeni gökyüzün en parlak cismidir. Yerküreye uzaklığı nedeni ile gökyüzünde asılı bir parlaklık gibi bir görüntü verir. Özellikle hareket halinde olan bir kişi kolaylıkla bu sıra dışı görüntüyü bir UFO sanabilir. Nitekim UFO gördüklerini ifade eden kişiler ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve verilen tarihler ve saatler ve yer üzerinde yapılan incelemeler, büyük bir ekseriyet ile bu yanılgıyı işaret etmektedir.

 
2-  Bataklık bir bölge üzerindeki ışıldama yapan gazların sıcaklık nedeni ile havada asılı kalması ve ana kütleden kopan bazı küçük gaz parçalarının ışıldayarak ayrılması bu olayı görenlerde UFO izlenimi yaratır.


3-  Büyük bir hız ile yerküre çekim alanı içine giren meteorların atmosfer ile sürtünmesi sonucu ışık yayınlamaları Diğer bir UFO izlenimi veren olaylardandır. Işıldama çok kısa da sürse, insanlar bunu UFO olarak değerlendirmeye eğilimli iseler onlar için bu UFO’ların yerküreyi ziyaretidir.


4-  Atmosferin kaotik hareketlerinden kaynaklanan ve ışıma yapan çok çeşitli olaylarda insanlar, üzerinde UFO izlenimi verir.

Haberin Devamı

Bunlar çıplak göz ile görülüp işte UFO dedirten olaylardan bazılarıdır. Dalga boyları 10 metre civarında bulunan elektromanyetik dalgalar yüksek dağ ve tepelerden yansıyarak radar ekranlarına düşerler. Her yer haberleşmede kullanılan elektromanyetik dalgalar ile doludur. Dalgalar yansıdıkça, ekranda zig zag hareketleri yapan garip bir gök cismi belirir. İnsanlar eğer inanmak istiyorlarsa ekrana bakarak işte UFO’lar geldi diyebiliriler. Bunda hiçbir sakınca da yoktur. Atmosferdeki radyasyon düzeyini ölçen veya hava tahminleri için uçurulan balonları da insanlar UFO sanmışlardır. Askeri ve sivil uçakların özellikle test uçuşlarında sıra dışı olayları rapor ettikleri söylentileri kasıtlı olarak yayılmıştır. Amaç çok gizli askeri projelerden toplumun dikkatini uçan tencereler UFO’lara çevirmektir. Ayrıca yazılı ve görsel basın ilgi uyandırmak için sanal UFO öyküleri kurgulamışlardır. Ancak e- hürriyet’in böyle bir amacı yoktur, kimseyi kandırmadan UFO gerçeğini okuyucusu ile paylaşmak istemektedir.

İddiaların %95’i yukarıda sıraladığımız nedenler ile incelemeye alınmamıştır. Ancak %5 de olsa, nedeni açıklanamayan olaylar saptanmıştır. Aynı olay çok sayıda kişi veya farklı noktalarda çok sayıda kişi tarafından görülüp teyit edildi ise değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca aynı olay radar ekranına da düşmüşse daha başka türlü bakılır. Örneğin 1986 da JAL havayolu şirketinin1628 sefer sayılı uçuşunda yolcular UFO olarak not ettikleri bir olaya topluca şahit olmuşlardır. Ayrıca aynı olay aynı anda radar ekranında gözlenmiştir. 1989-1990 yıllarında Belçika radarlarında kimsenin bir anlam veremediği siyah üçgen lekeler belirmiştir. Aynı olay NATO ekranlarına da yansımıştır. Benzer bir olay 1976 da Tahranda yaşanmış ve CIA belgelerinde yer almıştır.

Haberin Devamı

Bütün bunlar acaba günümüz bilim ve teknolojisi açısından bir anlam ifade ederler mi?

Aslında UFO gerçeğini anlamak için yanıtlanması gereken soru budur. Bütün bu sansasyonel haberler kesin güvenilir kanıtlar değillerdir. Şayet UFO bir gerçek ise mutlak bir canlı tarafından kullanılıyor veya yönetiliyor olmalıdır. Ancak şimdiye değin böyle bir canlıya dair elimizde, örneğin DNA gibi, kesin bir kanıt yoktur. Yani UFO’ların anaları ve babaları belli değildir. Doğal olaylardan yayınlanan elektromanyetik dalgaların frekans değerlerinin dışında,  akıllı canlıların yani uzaylıların yani ileri bir teknolojik kültürün, yayınladıkları frekanslara, SETİ uzay uydusu kulaklarını kabartmış senelerdir dinlemektedir. Hiç kimse şimdiye kadar  ‘ey dünyalılar bizler de buradayız’ dememiştir. Şayet ileri bir teknolojiye sahip bir uzay uygarlığı mevcut ise, mutlaka bizim haberleşme sistemimize benzer bir sisteme sahip olmaları gerekir. Yani onlarında cep telefonları, TV sistemleri, internet gibi teknolojileri olması lazım gelir. Böyle bir kanıta rastlanmamıştır ya çok geridirler veya mevcut değillerdir.

Haberin Devamı

Radar ekranlarından ve görgü tanıklarının ifadelerine göre UFO’lar karmaşık zig-zaglar çizmektedir. UFO’lar çok uzaklardan geldiklerine göre bizim geliştirdiklerimize benzer füze sistemlerine sahip olmalıdırlar,  peki nedir bu zig-zaklar? Newton etki tepki kanununa göre füze uzay araçlarının dinamiklerini belirler. Füzeler uzay araçlarına yörünge düzeltmeleri yaptır, fakat zig-zak asla. Şayet UFO geldi ve görenlerin söylendiği gibi havada asalı kaldı ise onu orada asılı tutan bir etkenin olması lazım gelir. UFO bir hayal değil de maddesel bir oluşum ise, yer-çekim kuvvetine rağmen orada havada nasıl asılı kalabilmektedir. Acaba UFO’yu havada tutan hava yastıklı trenlere benzeyen bir manyetik kuvvet midir? Raylardan geçen akımın yönü raya bir N veya S kutbu olma özelliği kazandırır. Benzer şekilde vagonları taşıyan iletken raylar gibi ya N veya S kutbu gibi davranır ve N-N veya S-S kutupları birbirini iterek bir hava yastığı oluştur ve tren bu yastık üzerinde sürtünmesiz hareket eder. UFO’nun böyle bir hava yastığı üzerinde asılı kalması olanağı yoktur. Yerkürenin Bir N veya bir S kutbu gibi davranması söz konusu olamaz. Eğer dünyada tek başına N veya S kutbu mevcut olabilseydi, manyetik kaldırma kuvvetinin UFO’yu havada tuttuğu iddia edilebilirdi. Mıknatıs daima N-S kutupları şeklinde çift kutuplu bulunur. Çubuğu ortadan bölseniz yine iki kutuplu bir mıknatıs elde edersiniz. Hiçbir zaman tek bir N veya S kutbu elde edemezsiniz. Tek başına doğada bir N veya bir S kutbu bulunmaz.  Bilimsel terminolojideki adı ile manyetik mono kutup evrende mevcut değildir. Belki evrenin yaradılış aşamalarında, çok kısa bir dönem için bulunmuş olabilirler, ancak günümüzde asla. Bu nedenle UFO’ların havada asılı kalmalarını hiçbir doğa kuvveti açıklayamaz.

Haberle ilgili daha fazlası: