Marjinal Sosyal girişimini başlattılar

Marjinal Sosyal girişimini başlattılar

Son yıllarda kurumsal firmaların sıkça içinde bulunmak istediği sosyal sorumluluk projeleri bugün için şirketlerin kayıtsız kalmaması gereken şeylerden sadece biri. Bu anlamda halkla ilişkiler ajansı Marjinal Porter Novelli de Marjinal Sosyal adında yeni bir girişim başlattı. Peki bu girişimle ne amaçlanıyor? Marjinal Porter Novelli Ajans Başkanı Asuman Bayrak, yeni girişimlerini anlattı.

Haberin Devamı

Marjinal Sosyal'i neden kurdunuz? 

Yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirdiğimiz şirketlere yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk araştırmasına katılan şirketlerin yüzde 100’ü KSS çalışmalarının şirketleri için önemli olduğunu ve bu anlamda nitelikli hizmet arayışında olduklarını belirttiler. Yapacakları çalışmaların ölçeği ne olursa olsun, odaklandıkları sorunun seçimi, soruna gerçekçi çözüm üretilmesi, sonuçların hedef odaklı ve ölçülebilir olması en önemli beklentiler olarak ortaya çıktı. İşbirliğinde ise Sivil Toplum Kuruluşlarını öncelikli iş ortağı olarak görüyorlar. Biz de bu girişimi kurduk.

Sektördeki bu boşluk nedir? 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının şirketler için önemi ve önceliği artıyor. Bu anlamda nitelikli hizmet arayışı olduğunu biliyoruz. Şirketler özellikle son on yılda çok çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları yaptı ancak beklediği, arzu ettiği sonuçları alamadı.  Diğer yandan bu kapsamdaki çalışmaların gönüllükten zorunluluğa geçtiği bir süreç yaşıyoruz ve şirketler doğru yatırımlar yapmanın yolunu-yöntemini arıyorlar. Biz de şirketlere doğru yatırımlara yönlendirecek ürünler geliştirdik. Kurumsal Sosyal Program, Sosyal Analiz gibi ürünlerle şirketlere özgü iş geliştirme süreçleri tasarlıyoruz, süreç sonunda her şirkete kendi sosyal dinamiklerine özgü yol haritası, yöntemler ve öneriler üretiyoruz.  

Yine şirketlerin güncel ihtiyaçları ve arayışları doğrultusunda ürettiğimiz hizmetler de var. Kurumsal Gönüllülük Programı, İnsan Kaynakları için Sosyal Program gibi ürünlerimiz de var.

Firmaların ve STK'ların yanış yaptığı ve ihtiyaçları olan şeyler neler?

Şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamındaki çalışmalardan en büyük beklentisi iletişim değeri diyebiliriz. Gerçekleştirdikleri proje ve uygulamaların özellikle geleneksel basında yer alması fazlasıyla önemseniyor. Bize göre ise iletişim bir amaçtan öte, kurumsal sosyal sorumluluk yatırımlarının temel bileşeni, hatta kritik başarı faktörü. Biz de bu ihtiyaçtan hareketle Kurumsal Sosyal Sorumluluk uzmanlığı ile iletişim uzmanlığını yan yana getirme fikri üzerinde çalışmaya başladık ve Marjinal Sosyal doğdu. 

Haberin Devamı

Marjinal Sosyal bünyesinde Sivil Toplum Danışma Merkezi kuruyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarına çağrı yaptık, çağrımıza katılan STK’lar ile derinlemesine görüşmeler yapıyor, STK’ları yakından tanımaya çalışıyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen STK’lar çağrımıza yanıt verdi. Şu an süreçte olan 16 STK ile birlikte ilerliyoruz. Amacımız STK’ların reel kapasitesini ortaya çıkartmak ve en yalın şekilde anlatmak. STK’ların reel kapasitesi, özel sektör için anlamlı bir kaynak oluşturacak. Amaç ve hedef birliği ile sonuç odaklı işbirlikleri gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Hedefiniz ne?

Önceliğimiz Özel Sektör ile Sivil Toplum işbirliklerini geliştirmek, güçlendirmek. Şirketler için hazırladığımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yatırım Raporunda önemli çıktılardan biri de Sivil Toplum işbirlikleri için yol haritası. Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğe ihtiyacı var, özel sektör tarafına baktığımızda Sivil Toplum şirketlerin en önemli paydaşlarından biri konumunda. Her iki taraf da işbirliklerine açık, çok sayıda işbirliği girişimi oluyor ancak gerçekleşen verimli işbirliği sayısı çok çok az. Bize göre özel sektörden Sivil Toplum Kuruluşlarına gelecek desteğin anlamlı olabilmesi için ortak müştereklerin de ‘iyi’ dizayn edilmesi gerekiyor. Karşılıklı beklenti, ihtiyaç ve olanakları ‘ortak gerçek fayda’ hedefinde birleştirecek işbirliği modellerinin tasarlanması gerekiyor. 

Marjinal PN olarak kurulduğumuz günden bu yana Sivil Toplum Kuruluşlarına gönüllü destekler veriyoruz. Bu birikimimizi MarjinalSosyal bünyesinde kurduğumuz STK Danışma Merkezinde değerlendireceğiz.

STK Danışma Merkezi, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile kuruluyor. Amacımız, merkeze katılan STK’ları derinlemesine anlamak ve anlatmak. Özel Sektöre STK’ları spesifik uzmanlıkları ile, odakları, öncelikleri ve reel kapasiteleri ile anlattığımızda çok daha fazla sayıda verimli işbirliği gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk geçmişimizi başarılı, iyi uygulama örneği olan KSS Projelerinin yarattığı etkiyle ortaya çıkan sayısız hayırseverlik çalışmaları, sınırlı sorumlu gönüllülük aktiviteleri oluşturuyor. 

Biz Türkiye’de faaliyet gösteren her şirketin kendi KSS strateji ve performansı ile yaratacağı büyük farkı da işaret ederek, her şeyin değiştiği yeni dünya düzeninde geçerliliğini korumaya devam edecek olan tek ortak dilin KSS olduğunu tüm sektöre anlatmayı hedefliyoruz. 

Haberle ilgili daha fazlası: