Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim Google Meet üzerinden sürecek

Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim Google Meet üzerinden sürecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu, yaz öğretimi uygulamasının "Google Meet" üzerinden 28 Temmuz-4 Eylül'de gerçekleştirilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Senatosu, 2019-2020 yaz öğretimi kapsamındaki uygulamalara ilişkin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazılarını görüştü.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca güncellenen yaz öğretimi akademik takvimi uygun bulundu ve eğitimlerin Google Meet üzerinden eş zamanlı olarak on-line yapılması kararlaştırıldı.

Yaz öğretiminde açılması öngörülen derslere isteğe bağlı olarak birim yönetim kurullarınca karar verilecek. Sadece bu dönemle sınırlı kalmak kaydıyla öğrenciler, istedikleri dersleri BUÜ'de açılıp açılmadığına bakılmaksızın diğer devlet ya da vakıf üniversitelerinden alabilecek.

Diğer üniversitelerden BUÜ'ye gelecek öğrencilerin kayıt olacakları derslere kontenjan sınırı olmaksızın kayıt hakkı tanınacak. 2019-2020 öğretim yılında hazırlık sınıfındaki eğitimini tamamlayan öğrenciler ise yaz öğretiminden ders alamayacak.

Haberin Devamı

Senatoda ayrıca yaz öğretimi döneminde derslerin açılabilmesi için gerekli alt limit öğrenci sayısı en az 10 olarak belirlendi. Bireysel olarak yapılan dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerde en az sayı şartı aranmayacak. Klasik sınavlarda üst sınır 100, test sınavlarında ise üst sınır 248 olarak uygulanacak.

- Öğrenciler mezuniyet için ilave 2 ders alabilecek

Yaz öğretimi kapsamında alınabilecek en fazla ders yükü kadar (22 AKTS/4 Ders) derse yazılan, tabi oldukları müfredatlardaki dersleri başarmalarına rağmen programdan mezun olabilmeleri için ders yükünü aşacak durumda sadece başarısız iki dersi kalan öğrencilerin AKTS/kredi limiti şartı aranmaksızın ilave 2 ders alabilmelerine de onay verildi.

Yine bu dönemde bir öğretim elemanının en fazla 3 farklı ders açabileceğini karara bağlayan Senato, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının BUÜ Kurum, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi (UKEY) üzerinden on-line olarak yapılmasına ve ara sınav tarihlerinin birim yönetim kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanmasını onayladı.

Haberin Devamı

Tüm öğrenciler, staj/uygulama eğitimlerini yaz dönemi de dahil uygun zamanda koruyucu önlemleri aldığını bildiren yerlerde yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon, proje ve vaka analizi gibi faaliyetlerle de akademik birimlerde tamamlayabilecek.

iPhone SE 2020 incelemesiApple, Türkiye'de en düşük fiyatlı telefonu yeni iPhone SE modelini satışa çıkardı. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? Satın alınır mı? İşte ilk izlenimlerimiz...
Haberle ilgili daha fazlası: