Bilişim Sanayi Teknik Komitesi (BİLTEK) kuruluyor! Amaç ise...

Bilişim Sanayi Teknik Komitesi (BİLTEK) kuruluyor Amaç ise...

Bilişim sektörünün rekabet gücünün artırılması ve sorunların yakından takip edilerek çözülmesi amacıyla Bilişim Sanayi Teknik Komitesi (BİLTEK) kurulacak.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Bilişim Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ Taslağı, ilgili tarafların görüşüne açıldı.

Tebliğ, bilişim sanayisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla sektörle ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara katılım sağlamak ve sektörün mevcut durumuna ilişkin analiz yaparak tespit edilen sorunlara ilişkin çözümler geliştirmek üzere teknik komite oluşturulmasını ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.

BİLTEK'te Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye, Ticaret, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe, Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayii başkanlıklarından temsilciler yer alacak.

Komitede ayrıca Türk Standardları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Hizmet İhracatçılar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu temsil edilecek.

Haberin Devamı

BİLTEK, toplantı gündemini içeren bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az yarısıyla toplanacak, oy çokluğuyla karar alacak.

Komite, bilişim sanayisiyle ilgili üretim, hizmet, istihdam, ithalat ve ihracatın mevcut durumunu tespit ve analiz edecek, geliştirici önerilerde bulunacak.

Bilişim sanayisinin gelişimini hızlandırmak amacıyla başta nitelikli insan kaynağı, kamu-üniversite-özel sektör iş birlikleri, dijital ekonomi ve siber güvenlik olmak üzere her türlü yatay ve dikey alanlarda analizler yapıp/yaptırıp, tespit edilen hususlar doğrultusunda projeler geliştirecek komite, bunları bakanlığın bilgisine sunacak.

Komite, bilişim sektörünün karşılaştığı hukuki ve teknik sorunları, açıklık getirilmesi gereken konuları tespit edecek ve bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek bakanlığa iletecek.

Haberin Devamı

İş birliği imkanları geliştirilecek

Üst kamu politika belgelerinde bilişim sanayisini ilgilendiren eylemlerin uygulama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak komite, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip edecek, Türkiye ile diğer yabancı ülkeler arasında iş birliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunacak.

Komite, AB müktesebatına uyum sürecinde bilişim sanayisinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirecek ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışı sağlayacak.

Haberin Devamı

Komite ayrıca gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyecek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini bakanlığa bildirecek.

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Haberle ilgili daha fazlası: