Alcatel-Lucent finansal sonuçlarını paylaştı

Alcatel-Lucent finansal sonuçlarını paylaştı

Alcatel-Lucent Global, 2014'ün ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Haberin Devamı

Alcatel-Lucent Global, 2014 ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre geçen yıldan bu yana 3,279 milyon Euro gelir ve -yönetimsel hizmetler hariç- %5 büyüme sağladı. Bu büyümede özellikle kablosuz hizmetlerdeki artış ve Çin ile ABD'de LTE'nin piyasaya sürülmesi etkili oldu.

Alcatel-Lucent Global, geçen yıldan bu yana 140 temel noktada gelişerek ve brüt kâr bu çeyrek dönemdeki gelirlerinin %32,6'sına ulaştı. Özellikle maliyetlerde uygulanan tasarrufla elde edilen bu brüt kâr, 30 noktada sırayla ilerledi ve birçok iş kolunda geliştirilmiş kârlılık ve sabit işletme maliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi ile elde edildi.

Sabit maliyet tasarrufları, 2014'ün ikinci çeyreğinde 94 milyon Euro olarak gerçekleşti ve bugüne kadar 572 milyon Euro'ya ulaştı. Özellikle 2013'ün ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında %13,9 oranında düşen SG&A harcamalarının gelirlere oranı, geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında 130 temel noktada %12,1'lik azalma sağlandı.

Ayarlanmış işletme gelirleri, 2013 yılı ikinci çeyreğinde 45 milyon Euro iken 2014 yılı ikinci çeyreğinde 136 milyon Euro'ya ulaştı. Bir başka deyişle; ayarlanmış işletme gelirlerinin toplam gelir içindeki payı 2013 yılı ikinci çeyreğinde %1,3'ten 2014 yılı ikinci çeyreğinde %4,1'e yükselerek 3 kat gelişme elde edildi. Erişim bölümünün kârlılığı 2014'ün ikinci çeyreğinde 11 milyon Euro'ya ulaşarak yükselmeye devam etti. Bölüm işletme nakit akışı 2013'ün ikinci çeyreğinde 41 milyon Euro şeklinde gerçekleşirken Erişim bölümünün işletme gelirlerinin artmasıyla birlikte bu rakam, 2014'ün ikinci çeyreğinde 96 milyon Euro'ya yükseldi. Serbest nakit akışı ise geçen yıldan bu yıla 42 milyon Euro yükselerek 205 milyon Euro şeklinde gerçekleşti.

Grup, 2014 yılının ikinci çeyreğinde 298 milyon Euro'luk (pay başına 0,1 Euro) net zarar açıkladı. 2013 yılının ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında görülen 587 milyon Euro'luk düzelme, 2013’ün ikinci çeyreğindeki 552 milyon Euro değer düşüklüğü ödemesi ile açıklanıyor. Diğer taraftan yüksek işletme gelir seviyesi, kısmen yüksek yeniden yapılandırma ücretleri ve teminat altına alınmış kredi yeniden geri ödemesi ötesinde emisyon ücreti hızlandırılmış amortisman ile mahsup edildi.

Çıkartılan 2019 yılı vadeli bir sıfır kupon ve 2020 yılı vadeli bir %0,25 kupon ile 1,15 milyar'lık toplam ilerleme, Ağustos ayında 2019 yılında vadesi gelecek olan üst kademe teminatlı kredi işlemi bekleyen dilimi tam olarak tazmin etmek için kullanılacak. Temmuz ayı başlarında 2016 tahvillerinin 210 milyon Euro'sunu geri alan Alcatel-Lucent Global, mevcut vadesi gelen faizi de yarıya indirdi. 2017 yılına kadar tüm faizlerin geri ödenmesi veya önceden finanse edilmesi ile Geçiş Planı üzerinde 2 milyar Euro olarak yeniden şekillendirerek tamamladı.

30 Haziran 2014 tarihinde, Alcatel-Lucent Global'in toplam Emekli Aylıkları ve OPEB riskler toplamı 31 Mart 2014 tarihindeki 666 milyon Euro'luk fazlalık ile karşılaştırıldığında 814 milyon Euro'luk bir fazlalık gösteriyor. Aynı zamanda, telekom denizaltı sistemlerinde ve bunun petrol & gaz piyasasındaki çeşitliliğindeki liderliğinin güçlendirilmesi, görünürlüğünün arttırılması ve sermaye birikiminin en iyi şekilde kullanılması amacı ile finanse edilmesi için IPO aracılığı ile Alcatel-Lucent Global iştiraki olan Alcatel-Lucent Submarine Networks (ASN)’ün sermaye açılımını araştırmayı amaçlıyor. Alcatel-Lucent mülkiyetin büyük bölümünü elinde tutacak. Piyasa koşullarına bağlı olarak, bu sermaye açılımının 2015 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi hedeflenmekte.

İkinci çeyrek dönem sonuçlarını yorumlamak adına, Alcatel-Lucent’in İcra Kurulu başkanı (CEO) Michel Combes şunları söyledi: “Geçiş Planı kapsamındaki dördüncü tutarlı ardışık çeyrek dönemi olan ikinci çeyrek dönemde oldukça belirgin bir ilerleme kaydettiğimiz için çok gururluyuz. Teminatlı kredinin geri ödenmesi ve tam patent sahipliğinin sağlanması ile Alcatel-Lucent Global kendi kaderini tamamen yeniden ele geçirmiştir ve dönüşüm için ilk adıma çok yakındır. Grup, şimdi geriye dönüş hikâyesinin ikinci bölümüne başlamıştır: 2015 yılında pozitif nakit akışına dönüş taahhüdünü koruyarak ilerleme, dönüşüm ve büyüme sağlanacaktır.”

Haberle ilgili daha fazlası: