15 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus'a geçildi

Güncelleme Tarihi:

15 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardusa geçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2017 14:54

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan doğrudan veya dolaylı destekle, 15 binden fazla bilgisayarın milli işletim sistemi Pardus'a dönüşümü sağlandı.

Haberin Devamı

Kamuda açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 15 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus'a geçildi.

Ülkede yayımlanan bilgi toplumu stratejisi ve eylem planlarında, kamu bilişim sistemlerinde açık kaynak kodlu yazılıma geçilmesi temel öncelikler arasında yer alıyor.

Kurumların da son yıllarda altyapılara yönelik çeşitli açık kaynak kodlu yazılım uygulamalarını tercih etmeye başladığı görülüyor.

Açık kaynak kodlu yazılımların yayınlaştırılması çalışmalarının odağında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Pardus Projesi yer alıyor.

Milli işletim sistemi dağıtımı oluşturmak için 2003'te başlatılan GNU/Linux temelli, açık kaynak kodlu işletim sistemi olan Pardus'un, rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİMbünyesinde çalışmalar yürütülüyor.

Haberin Devamı

Pardus, zamanla birden fazla büyük ölçekli açık kaynak yazılım projesini bünyesinde barındıran bir program halini aldı.

Pardus'un kamu kurum ve kuruluşlarıyla KOBİ'lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanında, istemci ve kullanıcı yönetim, kimlik yönetimi, bütünleşik siber güvenlik sistemi gibi kurumsal kullanım için gerekli temel ihtiyaçlar geliştirildi. Büyük ölçekli sistem merkezleri ve bilişim sistemlerinin ihtiyaç duyduğu açık kaynak mail sistemleri, kurum içi haberleşme sistemleri, IP dağıtma ve domain oluşturma sistemleri de Pardus bünyesinde destekleniyor. Bu altyapılarda donanımdan bağımsız çalışacak çeşitli çözümler TÜBİTAK ULAKBİM'in Pardus Projesi bünyesinde sürdürülüyor.

Bu çalışmalarla Pardus dönüşümü yapılan kurum veya kuruluşlarda herhangi bir sahipli yazılım ihtiyacına gerek kalmaksızın Pardus ve diğer açık kaynak teknolojilerin yaygınlaştırılarak, bilişim alanında ortaya çıkan gereksinimlerin açık kaynak kodlu yazılımlarla karşılanması amaçlanıyor.

ALTYAPI VE EKOSİSTEM ÇALIŞMALARI

Pardus ve açık kaynak dönüşümünün bir eğitim altyapısı olmadan başarılı olamayacağından hareketle TÜBİTAK ULAKBİM tarafından açık kaynak ofis ve Pardus GNU/Linux eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlere talep ve katılımcı sayısındaki artış, açık kaynak kodlu yazılım ve servis modeline ilişkin farkındalık düzeyine ilişkin umut veriyor.

Haberin Devamı

Dönüşüm projelerinin firmalar eliyle yürütülmesi için teknik çalışmalar yanında düzenleyici denetleyici birtakım standartlar oluşturuldu. Bu belgelendirme kriterinde Pardus ve açık kaynak dönüşüm çalışmalarına destek olabilecek ekosistem ve bileşenlerinin tanımı yapıldı.

Yürütülen çalışmalarla iş ortağı sayısı artırılırken, dönüşümlerin firma ekosistemiyle sürdürülmesi amaçlanıyor. Kurumsal ihtiyaçlar için oluşturulan çözüm önerileri de çeşitli kurum ve kuruluşların kullanımına sunuluyor.

Bu çalışmalar sonunda TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan doğrudan veya dolaylı destek sayesinde dönüşümü sağlanan bilgisayar sayısı 15 bini aştı. Dönüşüm sonrası destek faaliyetleri de yine TÜBİTAK ULAKBİM ve iş ortakları tarafından yürütülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!