GeriTekno Elektronik ortamda başvurular başlıyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Elektronik ortamda başvurular başlıyor

Elektronik ortamda başvurular başlıyor

Islah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve bunların merkez birliği ile tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu için elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenlemeyle tarımsal birliklerin kuruluşuna ilişkin esaslarda değişikliğe girildi.

Buna göre, birliğin kurulabilmesi için, üyelik şartlarını haiz en az 7 yetiştiricinin bağlı bulundukları Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurmaları gerekecek. 

Merkez birliğinin kurulabilmesi için de yönetmelik hükümlerine uygun kurulmuş en az 7 il birliğinin Bakanlığa dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurmaları şartı aranacak. 

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte belirlenen asgari üretim kapasitesine sahip gerçek ve tüzel kişiliği haiz 16 tarımsal üretici, imzaladıkları tüzük ve kuruluş belgeleriyle Bakanlığa dilekçe ve ıslak imza veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaatta bulunarak tüzel kişilik kazanacak.

Her iki yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenecek.

False