Güncelleme Tarihi:

T.C. YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ 2023/45 ESAS

T.C. YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ 2023/45 ESAS
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 00:00

 

T.C.
YENİŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2023/45 ESAS

KARAR TENSİP TUTANAĞI
İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı bulunan dosyasında alacaklı Hazine veMaliye Bakanlığı,borçlu Elmas Kemendi, 21703590186 T.C. Nolu, olarak bulunan şahsın tebligata esas adresi bulunmadığından dosyamızda hazırlanan 30/01/2023 tarihli3.400,00 TL asıl acak , 239,70 TL yasal faiz olmak üzere toplam 3.639,70 TL' yi gösterir ödemeemri iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde itiraz olmaması halinde dosya borcu kesinleşecek olup müdürlüğümüz dosyasında haciz işlemlerine devam olunacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02047229

Haberle ilgili daha fazlası: