Güncelleme Tarihi:

T.C. YARGITAY BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ (İlk Derece)

T.C. YARGITAY BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ (İlk Derece)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 00:00

 

T.C.
YARGITAY
BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
(İlk Derece)

Dosya No : 2023/71 Esas M.D.
Karar No : 2024/15

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatı ile Mahmut ve Fatma oğlu, 01/01/1967 doğumlu, Adıyaman ili, Merkez, Bebek mah/köy nüfusunda kayıtlı, 22576088244 T.C. Kimlik No.lu MEHMET KARABABA hakkında görevi kötüye kullanma suçundan görülen kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 02/04/2024 tarihli ve 2023/71 Esas M.D. -2024/15 sayılı Karar ile;
"2802 sayılı Kanunun 93/1 maddesi delaleti ile 5271 CMK'nın 3 vd. maddeleri uyarınca DAİREMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,
Sanıklar Mehmet Tank ve Mehmet Karababa'nın TCK'nın 301/1-2, 43 ve 53. maddeleri uyarınca yargılamaları yapılmak üzere dava dosyanın görevli ve yetkili ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE" karar verilmiş olup,
Sanık Mehmet Karababa'nın tüm aramalara rağmen bulunamaması, bilinen adreslerine çıkartılan çağrı kağıtlarının iade edilmesi, hakkında halen aktif yakalama emrinin bulunması, bu itibarla sanığın tebligata yarar belli ve açık bir ikametgah adresi bulunmadığının anlaşılmış olması karşısında; 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren Dairemize ya da başka bir yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirilerek hâkime onaylatmak suretiyle Yargıtay 6. Ceza Dairesi nezdinde itiraz olunmadığı takdirde görevsizlik kararının kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02043107

Haberle ilgili daha fazlası: