Güncelleme Tarihi:

T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 00:00

.

T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/381 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara kararlar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 14/02/2024 günü saat 09:50'den itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.03/11/2023 ESAS NO : 2023/381
DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
DAVALI : MEHMET KANDAK
TAPU BİLGİLERİ : Aydın İli, Söke İlçesi, Yuvaca Mah. 107 ada 2 (39-40) parsel sayılı taşınmaz.

#ilangovtr Basın no ILN01934467

Haberle ilgili daha fazlası: