Güncelleme Tarihi:

T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:00

 

T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN
İLAN

ESAS NO : 1956/287 Esas

Mahkememizce verilen 09/09/1959 tarihli kararı ile;
DavacıHıdır Taytaçile davalılar Hüseyin Güngör, Ali Güngör ve Mahmut Güngör aleyhine Tunceli İli Mazgirt İlçesi Gomepire mevkiindebulunan5602 sayılı kanuna göre yapılan gayrimenkul tespitine itiraz sonucu; Dava konusu 40 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin dava açmış olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizin 09/09/1959 tarihli kararında davacı Hıdır Taytaş01/09/1959 tarihli feragatdilekçesi ileKuşhane köyüne ait yapmış olduğu vaki itirazın tekmilinde bilakayduşart vazgeçiş olmasından vazgeçme nedeniyledavanınREDDİNE, karar verilmiş olup;
Mahkememizce tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davacıHıdır Taytaç iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı yasaca belirlenen süre içerisinde Hıdır Taytaç tarafından 15 günlük yasal süre içerisinde gerekçeli karara itiraz edebileceği gerekçeli karar yerine kaim olmak üzere tebligat kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02046638

Haberle ilgili daha fazlası: