Güncelleme Tarihi:

T.C. MANİSA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. MANİSA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 00:00

.

Haberin Devamı

T.C. MANİSA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2023/24 Ort. Gid. Satış
İ L A N

Davacı Ahmet Bayrakcı ile davalılar Fatma Yılmaztürk vd. arasında Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle, davaya konu Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sakarya Mahallesi, 654 ada, 60 parsel sayılı, avlulu ev vasıflı, ancak üzerinde ev bulunmayan arsa haline gelmiş 216,00-m² yüzölçümlü taşınmazın yapılan kıymet takdiri gereği bilirkişi tarafından 5.832.000,00-TL değer biçilmiştir, mirasçılardan Vasfi ve Müşerref'den olma, 09/10/1970 doğumlu, 58864185296 T.C. Kimlik numaralıŞaban YILMAZTÜRK'ün yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi belirlenememiş olup, bu nedenle kıymet takdirine esas bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkemece satış suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmesi nedeniyle dosya satış memurluğumuza gelmekle kıymet takdiri işlemleri yapılan yukarıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazın kıymet takdirini değerinin vs.7201 sayılı yasanın 29.30. ve 31. maddesi hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yukarıdaki davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve ilan olunur.

Haberin Devamı

#ilangovtr Basın no ILN01934114

Haberle ilgili daha fazlası: