Güncelleme Tarihi:

T.C. MALATYA DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI

T.C. MALATYA DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 00:00

 

 

T.C.
MALATYA
DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
1-) Mülkiyeti Darende Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
2-)İhaleye ait şartname ve ekleri,Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  200,00-TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir
3-)İhale, Darende  Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-)İhale Pey miktarı muhammen üzerinden başlayacak ve artırımlar 1000 TL den az olmayacaktır.
5-)İhale bedeli üzerinden %3 geçici ve %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.
6-)İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale gününden bir gün önce Saat: 17:00'ye kadar Emlak İstimlak veya Yazı işleri Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz .
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz.
c)  Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten  veya  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak)
e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı  yazı (Belediye Veznesinden alınacak)
f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi''.
7-)Satışı yapılacak Taşınmazın      
S.NoMahallesiAdaParselYüzölçümü
(m2)
CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatıİhale Tarihiİhale Saati
1Karaoğuz361317629,59Tarla3.525.918,00200,0004.07.202410:00
2Irmaklı147527958,84Tarla5.597.168,00200,0004.07.202410:10
3Karabayır1014059480,95Tarla2.370.237,50250,0004.07.202410:20
4Medişeyh129142353,00Tarla352.950,00150,0004.07.202410:30
5Medişeyh114851850,00Tarla462.500,00250,0004.07.202410:40
6Güdül10811240,63Arsa310.157,50250,0004.07.202410:50
7Güdül13031604,02Arsa401.005,00250,0004.07.202411:00
8Kurudere10331543,97Tarla231.595,50150,0004.07.202411:10
9Kuzpınar11119993,95Arsa99.395,00100,0004.07.202411:20
10Kuzpınar1106812,98Arsa81.298,00100,0004.07.202411:30
11Günerli167132853,91Arsa570.782,00200,0004.07.202411:40
12Günerli16212924,64Arsa584.948,00200,0004.07.202411:50
13Günerli167352465,71Arsa493.142,00200,0004.07.202413:00
14Günerli1913971611,33Arsa322.266,00200,0004.07.202413:10
15Günerli191294548,29Arsa109.658,00200,0004.07.202413:20
16Kölükler135113488,20Tarla523.230,00150,0004.07.202413:30
        13.06.2024
        Muharrem APAN
        Belediye Başkan V.

#ilangovtr Basın no ILN02049531

Haberle ilgili daha fazlası: