Güncelleme Tarihi:

T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 00:00

 

İ L A N

T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/14 Tereke

Mahkememizin 2017/14 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında 02/12/2016 tarihinde vefat eden Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Pazarcık Mah/Köy, 64 cilt, 97 hane'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Firdes olma, 03/02/1947 Kırıkkale doğumlu45463251774 T.C kimlik nolu, Müteveffa HACI MAHMUT ÇAĞLAR'ın yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02049884

Haberle ilgili daha fazlası: