Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 00:00

.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINIR MALIN SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2022/10 TEREKE
Terekenin T.M.K. nun 612. ve İİK 180.maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mallar muhammen değerinin %60 ından aşağı olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışa teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/10 Tereke sayılı dosyası için açılan Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7318 9874 38 no.lu IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satışın başlamasına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. KDV ve Damga Vergisinin alıcıya aittir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde YEDİ günü geçmemek üzere süre verilebilir. Pazarlık usulü ile satış yapılacağından elektronik portal üzerinden teklif vermek suretiyle satışa iştirak mümkün değildir. Satış şartnamesinin mahkeme dosyasından görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyen talepliye gönderileceği, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları ilan olunur.Satışa konu mal/eşya aşağıda yazılı adreste yediemin muhafazasında bulunmaktadır. İhaleye katılmak isteyenler bu adrese giderek malı görüp incelemeyi yedieminden talep edebileceklerdir.
ARACIN BULUNDUĞU ADRES: PARK 23/1 YEDİEMİN OTOPARKI Cevizli, Mustafa Kemal Cd. Sakarya Sokak No:20 Kartal/İSTANBUL
Menkul malın satışı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 21.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.İsteyen talipli, Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki (Tel:0530 404 56 14) Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL ile iletişime geçebilir.
SATIŞ GÜNÜ : 20.11.2023tarihinde11.00-11.10 saatleri arasında
SATIŞ YERİ :İSTANBUL ANADOLU21.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -KARTAL/İSTANBUL

No:Takdir Edilen Değer (TL)AdediKDVCinsi, Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri
1440.000,00TL1%134 UU 4965 plakalı D4FBBZ363372 motor numaralı U5YHB516ACL296908Şasi Numaralı 2012 Model, KİA CEED 1.6 CRDİVGT MOTİON tip, Dizel, Manuel Vites, Gri(metalik)renk otomobil. Aracın iç ve dış genel durumu iyi, koltuk ve döşemeler hafif eski olup sağlam durumdadır. Araç çalıştırılamadığı için sistem, donanım ve km tespiti yapılamamıştır. Lastikler eski durumdadır.

#ilangovtr Basın no ILN01924172

Haberle ilgili daha fazlası: