Güncelleme Tarihi:

T.C. GÖNEN(BALIKESİR) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

T.C. GÖNEN(BALIKESİR) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 00:00

 

T.C.
GÖNEN(BALIKESİR)
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2022/853

İLAN

Davacı , SEVDA CEMO ile Davalı , YAKUP CEMO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

"Psikolojik Danışman/Bilirkişinin 27/10/2023 havale tarihli sosyal inceleme raporunda özetle: elde edilen bilgiler ve yapılan gözlemler ışığında, İlk Çocukluk (Oyun) Dönemi içerisinde yer alan çocuğun içinde bulunduğu yaş ve gelişim dönemi itibariyle öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması açısından birebir bakıma, anne ilgisine ve sevgisine ihtiyaç duyduğu, bakımının mevcut koşullarda davacı annesi tarafından iyi bir şekilde sağlanmakta olduğu, çocuğun bu yaşına kadar babası ile hiç bir şekilde bir araya gelmediği ve babasını hatırlamadığı, bu sebep ile velayetinin annesi Sevda Hanıma verilmesinin, çocuğun yüksek yararına olacağı "şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde davalı Yakup Cemo'nun tebligata yarar açık adresine ulaşılamadığı, sosyal inceleme raporunun kendisine tebliğ edilemediğinden,

İş bu ilanın davalı Yakup Cemo'ya tebliğ yerine geçmek üzere sosyal inceleme raporu için ilanın yapıldığı tarihten itibaren "sosyal inceleme raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde sosyal inceleme raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02049869

Haberle ilgili daha fazlası: