Güncelleme Tarihi:

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/40 SATIŞ

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/40 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN


Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Gölemezli Mah.194 Parsel sayılı, 18.450,00 m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflı, Denizli merkeze 20 km., Gölemezli Mah.ne 800 m.uzaklıkta, imar uygulaması görmemiş taşınmaz, DSİ kanalları aracılığıyla (salma sulama ) sulama yapılan sulu tarım arazisidir. Kuzeydoğu yönü asfalt yola cepheli, diğer yönleri tarım arazisidir. Taşınmaza ulaşım zordur.Üzerinde 20-25 yaşlarında yüksek telli terbiye sistemli, sultani çekirdeksiz üzüm bağı, muhtelif yaşlarda 18 adet nar, 2 adet ayva, 3 adet armut,18 adet zeytin,2 adet kayısı, 2 adet şeftali, 2 adet erik ağacı ile parselin kuzeybatı cephesinde yapı ruhsatı bulunmayan, bodrum katı 30 m2, zemin kat 77,45 m2 toplam:107,45 m2 alanlı,salon,mutfak,2 oda,banyo hacimli mesken ile meskene bitişik 50 m2 ahır bulunmaktadır. Parselin kuzeydoğu cephesinde 19 m uzunluğunda 1.50 m.yüksekliğinde yığma taş duvar şeklinde bahçe duvarı, bu duvarın devamında yine 12 m. uzunluğunda 1 m.yüksekliğinde yığma bahçe duvarı yer almaktadır.Ayrıca parsel içinde 80 m.derinliğinde sondaj kuyusu bulunmaktadır.
İmar Durumu :İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 4.473.217,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyan:Tarım Reformu Aydın Bölge M.nün 18/02/2011 tarihli yazıları şeklinde ibare bulunduğu, bu ibarenin " ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına satışında her hangi bir sakınca bulunmadığının" olduğu bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 12:10

31/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02043368

Haberle ilgili daha fazlası: