Güncelleme Tarihi:

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:00

 

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1330 Esas
DAVALI : İBRAHİM COŞKAN - 31031252298

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan yargılamasında;
Davacı tarafından aleyhinize açılanKiralananın Tahliyesi davasında İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu Mahallesi, 74. Sokak No:13 Daire:7 adresindeki taşınmazı tahliyesi talep edilmiş olup, yukarıda ismi belirtilen davalı adına tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
6100 Sayılı HMK.nun 317 ve 318. maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesi ve eklerine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa cevaplarınızı, sunmak istediğiniz tüm delillerinizi ve belgelerinizi asıllarıyla birlikte ibraz etmeniz, hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz,aksi takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/05/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02047189

Haberle ilgili daha fazlası: