Güncelleme Tarihi:

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 00:00

.

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1087

KAMULAŞTIRMA İLANI
Ankara İli Beypazarı İlçesi Dibecik Mahallesi 102 ada 34 parselin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/1087 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Vakıflar Bankası şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01932437

Haberle ilgili daha fazlası: