Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN  T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/37 Esas
DAVALI : ORHAN KOÇ (TCKN: 26.......52)

Davacı Denge Varlık Yönetim AŞ tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 122. Md. uyarınca dava dilekçesinin tebliğine, iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz,
HMK 139. Md. uyarınca ön inceleme duruşması yapılmasına, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,
HMK 147/2. ve 186. Md. uyarınca tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm için duruşma günü olan 12/09/2024 günü saat: 09:30'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 md. uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.04/06/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02047460

Haberle ilgili daha fazlası: